خروج دام بدون مجوز اداره کل دامپزشکی از استان قم ممنوع شد

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت: خروج دام بدون مجوز اداره کل دامپزشکی از استان ممنوع شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان قم، هادی مؤمنی نسب از کنترل خروج دام از استان قم خبر داد و اظهار داشت: با توجه به تصمیمات مشترکی که با استانداری قم و دستگاههای نظارتی استان جهت کنترل تولید و قیمت گوشت قرمز در استان گرفته‌شده ، نظارت بر خروج دام در استان به‌صورت جدی دنبال می‌شود.

جانشین رئیس سازمان در تنظیم بازار و مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قم افزود: از تاریخ اعلام‌شده دام‌ها تنها با مجوز اداره کل دامپزشکی اجازه خروج از استان قم را داشته و در غیر این صورت قاچاق محسوب می‌شود.

وی هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط مانند نیروی انتظامی و اداره کل دامپزشکی و اطلاع رسانی به دامداری‌های سراسر کشور را برای اجرای این مصوبه لازم دانست و تأکید کرد: با توجه به رایزنی‌های انجام‌شده با نیروی انتظامی و دامپزشکی‌های سراسر کشور هیچ دامی بدون مجوز سازمان اجازه خروج از استان را نداشته و در دامپزشکی‌های سراسر کشور پذیرش نمی‌شود.