تشکیل تعاونی گلخانه داران در استان قم

معاون مدیر باغداری سازمان جهاد کشاورزی استان قم از تشکیل تعاونی گلخانه داران در استان قم در چند هفته آینده خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان قم، دلاوری دلایل توسعه سطح زیر کشت گلخانه‌های استان را موردتوجه قرارداد و اظهار داشت: چالش کمبود آب در کشور جدی بوده و سازمان جهاد کشاورزی استان قم به علت کمبود آب استان توجه ویژه‌ای به تغییر الگوی کشت دارد.

معاون مدیر باغداری سازمان جهاد کشاورزی استان قم یکی از راه‌های افزایش استقبال کشاورزان از تغییر الگوی کشت را ساماندهی بازار مصرف دانست و افزود: ورود گلخانه داران به عرصه صادرات به‌صورت گسترده می‌تواند به استقبال کشاورزان برای تغییر الگوی کشت و افزایش سطح گلخانه کمک کند.

وی تنها راه ورود موفق گلخانه داران به بازار صادرات را تشکیل تعاونی دانست و گفت: با هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی گلخانه داران استان بازدیدهای گسترده‌ای از نمونه‌های موفق کشور در استان‌های مختلف داشته که با کسب‌های تجربه لازم در هفته‌های آینده تعاونی گلخانه داران استان تشکیل خواهد شد.

دلاوری سطح زیر کشت گلخانه‌های استان را 30 هکتار اعلام و خاطرنشان کرد: تا امروز 65 هکتار به بانک معرفی‌شده و  25 هکتار آن تسهیلات بانکی خود را دریافت کرده و در حال اجرای گلخانه هستند و تا پایان سال سطح گلخانه‌های استان به 100 هکتار افزایش می‌یابد.