انقلاب ورود به پدافند زیستی از استان قم کلید خورد

دبیر پدافند غیر عامل وزارت جهاد کشاورزی گفت: انقلاب ورود به پدافند زیستی از استان قم کلید خورده و باید به سراسر کشور نیز سراید کند تا بتوانیم  در برابر توطئه دشمنان مقابله کرده و قبل از اجرایی شدن، آن را خنثی کنیم.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان قم، فتح الله نادعلی در جلسه پدافند غیرعامل زیستی که در سازمان جهاد کشاورزی استان قم برگزار شد، با اشاره به اهمیت پدافند غیرعامل و مقابله هوشمند و علمی با انواع تهدیدات انسان‌ساخت اظهار داشت: ما امروز با تهدیداتی نه از نوع طبیعی بلکه از نوع انسان‌ساخت از سمت کشورهایی که با نظام جمهوری اسلامی در تقابل یا رقابت هستند، روبه‌رو هستیم.

وی با تأکید بر هوشمندی، علم و تخصص در تهدیدات انسان‌ساخت علیه ایران افزود: امروز ایران با تهدیدات انسان ساختی با ویژگی هوشمندی، علم و تخصص و تغییر تاکتیک برای به‌روز بودن روبه‌رو است که باید بپذیریم قابلت پیش‌بینی نداشته و برای مقابله با آن باید فراتر از داشته‌های فعلی خود فکر و عمل کنیم.

دبیر پدافند غیر عامل وزارت جهاد کشاورزی فعالیت در عرصه پدافند غیرعامل و حوزه زیستی را بسیار مهم و حساس دانست و تصریح کرد: با بررسی کشورهایی که در تقابل یا رقابت با ایران هستند میزهای تخصصی را می‌بینیم که زمانی که ما در خواب هستیم آن‌ها بیدار بوده و در حال تعریف تاکتیک‌های جدید برای مقابله با ایران هستند.

وی تأکید کرد: ما با دشمنی مانند اسرائیل روبه‌رو هستیم که از دبیرستان آموزش زبان فارسی را برای دانش آموزان خود ارائه می‌دهد تا به‌صورت تخصصی وارد حوزه مبارزه با ایران شده و با داشتن دانشگاه‌های تخصصی در راستای اهداف سازمان‌های امنیتی خود وارد میدان مبارزه می‌شود.

نادعلی با یادآوری دوباره تهدیدات انسان‌ساخت با ویژگی هوشمندی، علم و تخصص گفت: در حوزه برخورد با تهدیدات باید فراتر از مرزها با علم بر دکترینی که علیه کشور ما در دنیا در جریان است وارد حوزه دفاع و مقابله شده تا بتوانیم به‌موقع با توجه به چشم‌اندازهای نظام  جمهوری اسلامی با تهدیدات مبارزه کرده و پیشرفت نیز داشته باشیم.

وی با تأکید بر حرکت هوشمندانه و تخصصی به سمت چشم‌انداز نظام جمهوری اسلامی در سال 1404 در حوزه پدافند زیستی، خاطرنشان کرد: تمام ارگان‌های دولتی و غیر ولتی مرتبط با پدافند زیستی باید تصویر روشنی از آینده در ذهن ترسیم کرده و بر اساس آرزوی آتی سازمان جهاد کشاورزی حرکت کنند.

دبیر پدافند غیر عامل وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: سازمان جهاد کشاورزی در چشم‌انداز 1404 باید سازمانی هوشمند در رصد، پایش، شناسایی، تشخیص، پیشگیری، کنترل، مقابله و مصون‌سازی کشور در مقابل تهدیدات زیستی حوزه دامی و گیاهی و دارای رتبه برتر در بین کشورهای منطقه و حوزه شمال آفریقا باشد.

وی افزود: باید با توان حداکثری خود با تخصص و دانش به‌روز  به میدان‌های عملیات دشمن ورود کرده تا بتوانیم دکترین آن‌ها را دیده و پیش از آغاز عملیات آن‌ها با آن مقابله کنیم، امروز با توجه به حضور میلیونی مردم در 22 بهمن نظام جمهوری اسلامی ایران با امیدی مضاعف وارد دهه 50 خود شده و باید توان حداکثری خود به میدان بیاییم.

نادعلی توقع به‌حق مردم را از دولت و نظام جمهوری اسلامی برای عملکرد درست و مناسب به‌حق دانست و بیان کرد: توقع مردم تأمین غذا و سلامت غذا در حوزه فعالیت ما بوده و ما به‌عنوان خدمت گذار‌ان مردم باید به خودباوری لازم رسیده و خوشبختانه در استان قم این خودباوری ایجادشده است.

وی تدوین سند راهبردی پدافند زیستی را موردتوجه قرارداد و عنوان کرد: انقلاب ورد به پدافند زیستی از استان قم کلید خورده و باید به سراسر کشور نیز سراید کند تا بتوانیم  در برابر توطئه دشمنان مقابله کرده و قبل از اجرایی شدن، آن را خنثی کنیم.