لزوم استفاده از پژوهش و تحقیقات برای حفظ منابع طبیعی استان/انتخاب رئیس سازمان جهاد کشاورزی به‌عنوان همیار طبیعت

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت: انجام  تحقیقات مناسب با اقلیم قم و به‌کارگیری آن در شرایطی که استان قم با از بین رفتن باغ‌های اطراف قم و کاهش حجم روان آب‌های ورودی مواجه است، مهم و تأثیرگذار است.

 به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان قم، محمدرضا طلایی در گردهمایی علمی منابع طبیعی که با محوریت انتقال‌یافته‌های تحقیقاتی در سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان قم برگزار شد، با اشاره به هفته منابع طبیعی و برنامه‌های اجراشده در این هفته اظهار داشت: منابع طبیعی با توجه به محدودیت‌های موجود برای حفظ اراضی جنگلی و مرتعی مسئولیت ویژه‌ای دارد.

وی با تأکید بر لزوم  استفاده از راهکارها و روش‌های علمی و تحقیقاتی در مباحث منابع طبیعی و زیست‌محیطی افزود: در سیاست‌های توسعه استان باید منابع طبیعی و زیست‌محیطی استان موردتوجه قرارگرفته و برای حفظ آن عملکرد منابع طبیعی برای استان بسیار مهم و تعیین‌کننده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم با بیان تأثیر تحقیق و پژوهش بر اجرای پروژه‌های در حال اجرا در سازمان ابراز کرد: باید به مسئله تحقیقات نگاهی متفاوت داشت و از ظرفیت‌های موجود به نحو ارزشمندی استفاده کرد.

وی علت موفقیت‌های منابع طبیعی را در اجرای پروژه‌ها استفاده از علوم روز و تحقیقات دانست و عنوان کرد: انجام  تحقیقات مناسب با اقلیم قم و به‌کارگیری آن در شرایطی که استان قم با از بین رفتن باغ‌های اطراف قم و کاهش حجم روان آب‌های ورودی مواجه است، مهم و تأثیرگذار است.

در پایان این جلسه مهندس محمدرضا طلایی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم  به‌عنوان همیار طبیعت انتخاب‌شده و کارت ویژه همیاران را دریافت کرد.