عرضه بیش از هزار تن میوه نوروزی در قم

توزیع یک هزار و پنجاه تن میوه نوروزی ستاد تنظیم بازار در قم از امروز در ۲۸غرفه آغاز شد.

عرضه بیش از هزار تن میوه نوروزی در قمبه گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قم، رئیس تعاون روستایی استان قم گفت: در این طرح با هدف تنظیم بازار میوه در ایام نوروز هفتصد تن پرتقال و سیصد و پنجاه تن سیب در 28غرفه توزیع می شود.

منزوي نرخ سیب و پرتقال را بر اساس مصوبه ستاد تنظيم بازار استان، 15درصد زيرقيمت خرده فروشيها و با محاسبه وزن خالص ميوه اعلام کرد و گفت: در اين طرح هر کيلو سيب به مبلغ شش هزار و هفتصد تومان و هر کيلو پرتقال به مبلغ چهار هزار تومان عرضه مي شود.

این طرح تا 15فروردین در غرفه هاي تنظيم بازار ادامه دارد.