تاکید استاندار قم بر حضور میدانی مسئولان در واحدهای تولیدی

استاندار قم با اشاره به قرار گرفتن در سال رونق تولید گفت: این شعار با حضور میدانی مسئولان در واحدهای تولیدی و تلاش در جهت رونق آنها محقق خواهد شد.

به گزارش ایرنا از روابط عمومی استانداری قم، بهرام سرمست روز جمعه در حاشیه بازدید از بخش های مختلف یک واحد مرغداری در بخش خلجستان، ضمن تاکید بر حضور میدانی مسئولان در واحدهای تولیدی، خواستار پیگیری ویژه فرماندار جهت حل مشکلات این واحد شد.

وی همچنین استفاده از تجهیزات پیشرفته و بروز را از مزایای این واحد مرغداری توصیف کرد و گفت: مکانیزه سازی واحدهای کشاورزی و دامپروری باید با حمایت جهاد کشاورزی توسعه یابد.

قم دارای یک شهرستان قم و پنج بخش خلجستان، جعفریه، کهک، سلفچگان و مرکزی است؛ بخش خلجستان تا مرکز شهر قم حدود 75 کیلومتر فاصله دارد.

میانگین تولید بخش کشاورزی قم در سال برابر 750 هزار تن شامل 425 هزار تن محصولات زراعی و باغی، یک هزار و 208 تن آبزیان و 320 هزار تن محصولات دامی است.