لزوم همراهی مردم در اجرای طرح‌های آبخوان‌داری

معاون امور عمرانی استاندار قم گفت: همراهی مردم استان قم در اجرای طرح‌ها آبخوان‌داری قابل‌تقدیر است.

 به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان قم، محسن بهشتی امروز در بازدید از طرح‌ها آبخیزداری منطقه جعفریه به همراه مدیرعامل کانون جهادگران جهاد سازندگی و تعدادی از مدیران استانی با اشاره سیلاب‌های ابتدای سال اظهار داشت: اگر طرح‌های آبخوان‌داری در همه کشور اجراشده بود امروز شاهد این حجم از خسارت در کشور نبودیم.

وی توجه استان را به طرح‌های آبخوان‌داری مورد ارزیابی قرارداد و افزود: باوجودآنکه پاسخگویی و نتیجه دهی این طرح‌ها زمان‌بر است اما استان و مدیران جهاد کشاورزی و منابع طبیعی در اجرای این طرح‌ها تلاش‌های لازم را داشته‌اند.

معاون امور عمرانی استاندار قم همراهی مردم در اجرای طرح‌ها آبخوان‌داری را لازم دانست و تصریح کرد: همراهی مردم استان قم در اجرای طرح‌ها آبخوان‌داری قابل‌تقدیر بوده و باوجود شدت بارندگی‌ها که دو برابر زمان‌های بحرانی بود قم دچار خسارت و حادثه‌ای نشده است.

وی اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری را در رفع مشکلات کمبود آب استان بسیار مؤثر خواند و ادامه داد: تغذیه سفره‌های زیرزمینی با اجرای طرح‌های آبخیزداری می‌تواند در اقتصاد منطقه مؤثر بوده و باعث رونق کشاورزی باشد.

بهشتی با ابراز امیدواری در تخصیص بهتر اعتبارات برای اجرای طرح‌های بیشتر در استان و کشور گفت: برای توسعه پایدار و رونق اقتصادی باید مدیریت منابع آبی در صدر اولویت‌های کشور قرار گیرد.