رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان:

نظام نوین ترویج به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک می کند

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت: طرح پهنه بندی کشاورزی که در قالب نظام نوین ترویج کشاورزی اجرایی می شود، به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک می کند.

محمد رضا طلایی که در جلسه ستاد نظام نوین ترویج کشاوزی سخن می گفت، اظهار داشت: طرح پهنه بندی کشاورزی به واسطه ورود دانش به عرصه و ارتقاء کمی و کیفی تولید، همسو با سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر با اجرای این طرح شاهد ورود دانش به عرصه های کشاورزی در استان قم هستیم، افزود: نتیجه اجرای این طرح را در افزایش تولید محصولات کشاورزی به رغم کاهش سطح زیر کشت می توان دید.

طلایی با اشاره به اینکه پیش از اجرای این طرح مراکز خدمات کشاورزی به لحاظ فیزیکی و منابع انسانی در وضعیت مناسبی نبودند، بیان داشت: این طرح همزمان با جذب کارشناسان در جهاد کشاورزی قم اجرایی شد.

وی با بیان این مطلب که اجرای این طرح مروجان را در راستای برنامه های اقتصاد مقاومتی وظیفه مند کرد، افزود: یکی از عوامل پایداری تولید، تعامل مروج با بهره بردار است که این مهم با اجرای طرح پهنه بندی به خوبی در بخش کشاورزی استان قم شکل گرفته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم با اشاره به اجرای همزمان برنامه نظام نوین کشاورزی در سه محور، خاطر نشان کرد: برنامه نظام نوین ترویج علاوه بر پهنه بندی، بر مدیریت دانش و اطلاعات و همچنین ساماندهی و پشتیبانی مراکز خدمات کشاورزی استوار است.

طلایی با تاکید بر اینکه حضور کارشناسان درعرصه به عنوان عوامل پیش آگاهی در جلوگیری از بروز و شیوع آفات و بیماری ها بسیار موثر است، گفت: یک مسئول پهنه به عنوان یک دکتر عمومی است که می تواند خیلی از موارد را تشخیص داده و پیگیری کند و در نهایت به یک متخصص معرفی نماید.

وی با بیان اینکه از محققان مراکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان محقق معین برای کمک به مروجان در این طرح بهره می گیریم، خاطر نشان کرد: محققان سرآمد هر یک از رشته های دانشگاهی مرتبط با بخش کشاورزی پشتیبان علمی قابل اتکایی برای مروجان هستند.

وی ضمن تاکید بر رفع نواقص طرح پهنه بندی با کمک متخصصان، گفت: ارزیابی این طرح از مراکز جهاد کشاورزی و