۱۷ میلیارد تومان برای امهال بدهی کشاورزان قمی اختصاص داده شد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قم از اختصاص ۱۷ میلیارد تومان برای امهال بدهی کشاورزان قمی طی مرحله دوم خبر داد.

حسین کوه خضری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اجرای طرح امهال بدهی کشاورزان در قم اظهار داشت: طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی این طرح ۶ ماهه دوم سال ۹۶ را در برگرفته بود اما آنچه تعلق گرفته مربوط به زمان اول مهرماه ۹۶ تا ۲۹ اسفندماه سال ۹۷ بوده است.

وی ادامه داد: این مصوبه همه کشاورزان را در برگرفت به جز کشاورزانی که تسهیلات دریافتیشان از صندوق توسعه نبوده است و یا منابع در راستای کشاورزی برای خشکسالی و سرمازدگی سال ۹۷ باشد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قم بیان کرد: در طرح امهال بدهی کشاورزان کلیه هزینه مربوط به جرائم و سود آن توسط دولت پرداخت شد و باغات به مدت سه سال امهال شدند.

وی گفت: بعد از ابلاغ اعتبارات ۲۶ میلیارد تومان سهم قم شد که کفاف هزینه امهال این استان را نمی‌داد؛ بنابراین سقفی در نظر گرفته شد که کشاورزانی که وام آن‌ها زیر ۲۰ میلیون تومان است، امهال می‌شوند.

کوه خضری اظهار داشت: در مرحله اول ۸۰ درصد این اعتبارات سهم بانک کشاورزی و باقی اعتبارات میان سایر بانک‌ها توزیع شد.

وی گفت: در مرحله دوم هزار میلیارد تومان برای امهال بدهی کشاورزان در نظر گرفته شد که ۱۷ میلیارد تومان سهم استان قم بود که همه این مبلغ به بانک عامل تعلق گرفت به شرط اینکه این بانک کلیه بدهکاران مشمول بند(خ) را امهال کنند.