مراسم روز مزرعه ملی و ترویج محصولات ارگانیک

مراسم روز «مزرعه ملي، ترويج و توسعه کشاورزي ارگانيک» صبح امروز در مزرعه زيتون فدک قم برگزار شد.

مراسم روز مزرعه ملی و ترویج محصولات ارگانیک به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در اين مراسم که کشاورزاني از استان هاي قم، تهران مرکزي، البرز، اصفهان و زنجان حضور داشتند، مدير کل دفتر ترويج دانش و فن آوري کشاورزی ، حرکت به سمت کشاورزي ارگانيک را از سياست هاي جدي وزارت جهاد کشاورزي عنوان و تاکيد کرد: با توجه به اينکه تا 30 سال آينده در ايران بايد غذاي 110 تا 120 ميليون نفر تامين شود، رويکرد توليد غذاي سالم بيش از پيش اهميت پيدا مي کند.

دکتر اسماعيل کرمي دهکردي با اشاره به اينکه در حال حاضر تنها 35 هزار هکتار از اراضي کشور زير کشت محصولات ارگانيک قرار دارد گفت: وزارت جهاد کشاورزي در صدد است اين ميزان را به حدود 300 هزار هکتار برساند.

وي تصريح کرد: در کل دنیا نيز از دو ميليارد هکتار اراضي زراعي تنها 50 ميليون هکتار زيرکشت محصولات ارگانيک است.

آقاي پورميداني رئيس سازمان جهادکشاورزي استان قم نيز در اين مراسم با بيان اينکه توليد محصولات ارگانيک مديريت شده قم تنها حدود 2 درصد است گفت: سال گذشته دو مزرعه در زمينه صيفي جات و طالبي گواهي توليد محصولات ارگانيک دريافت کردند و امسال نيز هشت محصول ديگر مانند گردو و فندق در اين زمينه فعاليت مي کنند.