افتتاح 11 مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی توسط رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در قم 

11 مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی و 6 مرکز مهارت آموزی فنی و تخصصی به بهره برداری رسید.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان قم – صبح روز سه شنبه با حضور شاهرخ رمضان نژاد رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، عباس پورمیدانی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم ، عباس خرمی رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قم و جمعی از مسئولان محلی  11 مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی و 6 مرکز مهارت آموزی فنی به بهره برداری رسید.

شاهرخ رمضان نژاد در ادامه سفر خود به استان قم در جلسه شورای معاونین سازمان جهاد کشاورزی استان قم شرکت و در جریان روند کارها در این سازمان قرار گرفت.

گفتنی است رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در پایان سفر خود دیداری با استاندار قم برگزار و به تشریح اهداف و عملکردهای سازمان نظام مهندسی پرداخت.