سه شنبه     03/ارديبهشت/1398 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم خبر داد

تجدید 8هزار هکتار از اراضی قم به آبیاری نوینرئیس سازمان جهاد كشاورزي قم:

 48واحد مرغداري تخمگذاردر استان بهینه سازی شده است .رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم مسئله کمبود آب را نخستین چالش بخش کشاورزی این استان برشمرد و بر لزوم توجه جدی به این بحث تاکید کرد.رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم خبر داد

برداشت 28 هزار تن گندم در سال جاریبازدید امروز309
بازدید دیروز397
بازدید هفته706
بازدید کل154155