برداشت گیلاس از باغات استان قم
رئیس-سازمان جهاد کشاورزی قم از پیش‌بینی-برداشت 11 هزار تن گیلاس از 800 هکتار از باغ‌های استان قم خبر داد