مراسم تودیع و معارفه مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان جهاد کشاورزی استان قم