الویتهای اجرایی و برنامه ای مدیریت امور دام در سال 96

1-   حمایت از افزایش تولید پروتئین حیوانی(شیر، گوشت قرمز و...)به منظور افزایش سهم آنها در سبد غذایی خانوار با هدف تأمین غذایی جامعه.

2-   توسعه عملیات بهسازی و نوسازی جایگاه دام و مراکز جمع آوری شیر خام در جهت افزایش بهبود کیفی محصولات تولیدی،در راستای توجه ویژه به تولید محصولات اورگانیک.

3-   استفاده از فناوری های نوین و دانش بنیان در اقتصادی کردن تولید در راستای گسترش دامداریهای صنعتی و ارتقاء ارزش افزوده زیر بخش دامپروری با توسعه عملیات اصلاح نژادی با توجه به قانون افزایش بهروری در بخش

4-   حمایت از سرمایه گذاری و اشتغال ایجاد شده در حوزه امور دام وتلاش در جهت هدایت سرمایه گذاری بخش خصوصی به سمت ایجاد زیر ساختها و اصلاح روشهای تولید درجهت افزایش بهره وری

5-   افزایش و بهبود مکانیزاسیون در واحدهای دامپروری در راستای بهینه سازی ادوات و تجهیزات فرسوده متناسب با اجرای طرح هدفمندسازی یارنه ها و درنهایت افزایش بهره وری و بهبود راندمان تولید.

6-   تقویت و حمایت از تشکلها وشرکت های خدمات مشاوره ای مرتبط با امور دام و تخصصی نمودن فعالیت آنان در راستای واگذاری امورفنی-تخصصی به بخش غیر دولتی درجهت حضور موثر در عرصه های تولید به منظور اقتصادی کردن تولیدات دامی.

7-    ارتقای بهره وری و فعال سازی واحدهای غیر فعال در جهت تامین امنیت غذایی جامعه.

8-    حمایت همه جانبه از توسعه کشتارگاههای صنعتی و بهبود کشتارگاههای سنتی توسط  بخش غیر دولتی به منظور ارتقاء شاخص بهداشت کشتار انواع دام در راستای افزایش سلامت جامعه.

9-   تلاش در ارتقای کیفیت انواع علوفه (رایج و غیر رایج)و بهره برداری از پسماندها وبقایای زراعی و باغی جهت استفاده در خوراک دام در راستای کاهش قیمت تمام شده محصول و استفاده بهینه از منابع علوفه ای موجود.

10-  تلاش در توسعه صنعت بیمه انواع دام و ارائه خدمات حمایتی به بهره برداران.