نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن تماس

وحید زندیه

رئیس اداره حدنگاری و کاداستر اراضی

32126647

سیدمهدی موسوی

رئیس اداره واگذاری اراضی

32126625

سیدعلیرضا هاشمی

رئیس اداره حفظ کاربری اراضی

32126654

عبدالله مهتری

رئیس اداره حقوقی امور اراضی

32126648

محمدابراهیبم نجابت

مدیر امور اراضی

32126646

خانم طیبه محمودخانی

رئیس اداره آمار و بانک اطلاعات امور اراضی

32126749



بازدید امروز87
بازدید دیروز521
بازدید هفته2828
بازدید کل399272