اخطاریه هواشناسی 

وضعیت جوی امروز، کمی ابری در برخی ساعات افزایش ابر، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقتی و گرد و خاک خواهد بود. فردا وضعیت قسمتی ابری در برخی ساعات افزایش ابر، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید و گرد و خاک خواهد بود. سرعت وزش باد فردا در برخی ساعات به بیش از 70 کیلومتر بر ساعت خواهد رسید.