رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد

بهره برداری از پروژه آبرسانی به مجتمع دامشهر در هفته جهاد کشاورزی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت: پروژه آبرسانی به مجتمع دامشهر در دست انجام است و تلاش می کنیم این پروژه در هفته جهاد کشاورزی به بهره برداری برسد.

محمد رضا طلایی با اشاره به اینکه متجمع دامشهر در کشور بی‌نظیر و در خاورمیانه استثناء است، اظهار داشت: این مجتمع دو چاه آب دارد که در تابستان شوری این دو چاه به ۹ هزار می‌رسد.

وی با اشاره به خرید یک چاه برای این مجتمع از چاه‌های علی ‌آباد، افزود: برای اجرای 23 کیلومتر خط انتقال آب به این مجتمع 12 میلیارد تومان از اعتبارات ملی اختصاص پیدا کرد که تا کنون 12 کیلومتر آن اجرایی شده است.

وی با اشاره به اینکه تا کنون حداقل ۲۰ میلیارد تومان برای این پروژه هزینه شده است، بیان داشت: تلاش می‌کنیم برای هفته جهاد کشاورزی این پروژه را افتتاح کنیم.

طلایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش بهره‌وری استفاده از آب در بخش کشاورزی، تصریح کرد: در سال ۹۳ کمتر از ۵ درصد اجرای سیستم های نوین آبیاری داشتیم و امروز ۲۷ درصد از اراضی استان قم را به سیستم آبیاری نوین مجهز کرده‌ایم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم با اشاره به مشکل خرد بودن اراضی در اجرای این طرح اظهار کرد: بر همین اساس دشت دو هزار هکتاری طغرود را در قالب تجمیع با حدود ۶۰۰ کشاورز و حدود ۲۷ حلقه چاه برای اجرای این طرح انتخاب کردیم.