رییس سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد

کاهش 30 درصدی مصرب آب کشت تابستانه در قم

رییس  سازمان جهاد کشاورزی استان قم از کاهش 30 درصدی مصرف آب کشت تابستانه در قم خبر داد.

محمدرضا طلایی اظهار داشت: مجموعه سازمان جهاد کشاورزی اقدامات گسترده ای را در راستای بهینه سازی مصرف اب در قالب کاهش سطح زیر کشت، تغییر الگوی کشت و اجرای سیستم های نوین آبیاری در سطح مزارع و باغات استان قم انجام داده است.

وی با اشاره به اینکه در قالب یک برنامه ویژه در نظر داریم که مصرف آب در کشت تابستانه در سطح مزارع استان قم را تا 30 درصد کاهش دهیم، افزود: بر همین اساس طبق برنامه ریزی های انجام شده نسبت به کاهش کشت های پرآب بر در استان قم اقدام نموده ایم و در تابستان امسال کشت های پر آب بر از جمله پنبه، ذرت و صیفی جات در استان قم کاهش پیدا کرده است.

وی خاطر نشان کرد: برای کاهش 30 درصدی مصرف آب درکشت تابستانه قم، سطح زیر کشت پنبه در این استان حدود 600 هکتار، صیفی جات حدود 500 هکتار و ذرت نیز 500 هکتار کاهش داشته است.

طلایی با اشاره به اینکه تغییر الگوی کشت به عنوان یکی از راهکارهای مهم کشاورزی پایدار و مقاوم در برابر شرایط سخت کم آبی و تنش های محیطی به شمار می رود، گفت: استفاده از روش های آبیاری نوین به جای غرقابی و گسترش سطح زیرکشت گیاهان گلخانه ای نیز از دیگر راهکارهای مورد توجه در بخش کشاورزی استان برای حفظ سطح تولید محصولات است.

وی خاطر نشان کرد: برای افزایش عملکرد در بخش کشاورزی و مدیریت بهینه منابع به دنبال بهینه سازی مصرف آب،توسعه کشت های گلخانه ای، گسترش باغ ها، جایگزینی گیاهان دارویی با کشت های آب بر هستیم.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قم با اشاره به این که نگاه سازمان جهاد کشاورزی قم افزایش سطح زیر کشت محصول های زراعی نیست، گفت: در طول سال های اخیر کشاورزان با محدودیت های آبی و اقلیمی استان به خوبی آشنا شده اند و می دانند افزایش سطح زیرکشت، استفاده از روش های آبیاری سنتی و کشت محصول های پر آب بر، دیگر قابل توجیه نیست.

گفتنی است، کل اراضی قابل کشت قم معادل 105 هزارهکتار که این رقم 46 صدم درصد کل اراضی قابل کشت کشور است و به طور میانگین در هر سال 425 هزار تن محصولات زراعی و باغی در سطح استان، تولید می شود