مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان قم خبر داد؛

اجرای روش های آبیاری نوین در 12 هزار هکتار از باغ‌ها و مزرعه‌های قم

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان قم با اشاره به اینکه 21 هزار هکتار باغ و 65 هزار هکتار کشت زراعت در استان داریم، گفت: از سال 92 تاکنون 12 هزار هکتار آبیاری نوین در قم انجام شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان قم، اسدالله مرتضوی با اشاره به اقدامات زیربنایی آب و خاک امور کشاورزی اظهار کرد: از محل اعتبارات سال 96 حدود 11 کیلومتر شبکه آبیاری زهکشی، 15 کیلومتر لوله‌گذاری انهار، 4050 هکتار آبیاری تحت فشار و همچنین احیاء و مرمت 50 رشته قنات در استان قم انجام شده است.

وی ادامه داد: از سال 92 تا 96 مبلغ 850 میلیارد ریال در سامانه‌های نوین آبیاری و اصلاح روش‌های آبیاری در راستای مصرف بهینه آب در استان قم هزینه گردید که این رقم بیش از اعتبارات سال 84 تا 92 بود و در سال 96 دولت برای اجرای هرهکتار آبیاری تحت فشار به مبلغ 100 میلیون ریال و برای آبیاری کم فشار 45 میلیون ریال کمک بلاعوض پرداخت میکند و در سال 97 این رقم افزایش می یابد این موضوع نشان دهنده توجه و اهتمام دولت به موضوع مصرف بهینه آب به ویژه در بخش کشاورزی  می باشد.

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان قم تصریح کرد: ظرفیت راندمان آبیاری کشاورزی استان قم در حال حاضر به برکت طرح های اجرا شده به 50 درصد رسیده که این آمار نسبت به میانگین کشوری 5 درصد بالاتر و از برنامه‌های پیش‌بینی شده استانی جلوتر هستیم.

وی افزود: بر اساس سند ملی آب، نیاز خالص کشت سبز و محصولات کشاورزی استان قم تقریبا 345 میلیون متر مکعب است که بخشی از این منابع آبی از طریق چاه‌های عمیق و نیمه عمیق و حدود 25 درصد از طریق آب‌های سطحی، چشمه و قنات تامین می‌شود.

مدیر آب و خاک و امور مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت: با وجود مشکلات کمی و کیفی آب در بخش کشاورزی که ناشی از کاهش بارندگی و برداشت های بی رویه به سبب احداث سازه های تامین آب کوچک و بزرگ در بالادست  رود خانه های قمرود و قره چای در خارج حوضه سیاسی قم می باشد ولی بخش کشاورزی استان با اقدامات توسعه سامانه های نوین آبیاری توانست بخشی از این مشکلات را کاهش دهد،

همچنین وی عنوان داشتند ، مصرف آب در بخش کشاورزی حدود 670 میلیون متر مکعب در سال از طریق چاه ها و چشمه و قنات ها و آب های سطحی انهار برآورد می شود که اگر بخواهیم به میزان آب قابل برنامه ریزی کشاورزی استان برسیم باید راندمان آبیاری کل را  با اجرای روش های نوین آبیاری حداقل به 70 درصد افزایش دهیم و بودجه ای که برای این منظور لازم هست به مراتب از هزینه های تامین آب کمتر است.

وی بودجه مصوب استان در بخش کشاورزی برای توسعه سامانه‌های نوین آبیاری و اصلاح روش های آبیاری در سال 97 را 350 میلیارد ریال اعلام نمود و تاکنون 180 میلیارد ریال آن تخصیص داده شد و افزود: هدف کمی پیش بینی شده در اقتصاد مقاومتی برای استان قم در سال97 درسطح 2880 هکتار می باشد .

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان قم یادآور شد: تاکنون 50 درصد از بودجه پیش بینی شده سال 97 تخصیص یافته، اما با این وجود بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشتیم .

مرتضوی با تاکید بر اینکه در بخش آب و خاک کشاورزی مهم ترین روش برای مصرف بهینه آب ، روش های نوین آبیاری و مدیریت آبیاری در مزارع می باشد و گفت: ورود سازمان جهاد کشاورزی برای اجرای آبیاری نوین توسط کشاورزان، از طریق امور ترویجی و دوره های آموزشی و مشاوره های فنی همکاران انجام می‌شود.

وی عنوان کرد: تمام کارهای آبیاری که در بخش کشاورزی انجام می‌شود، می‌تواند 35 تا40 درصد در افزایش بهره‌ وری کشاورزی تاثیرگذار می باشد ، ولیکن برای افزایش بهره وری بیشتر باید در زمینه بذر ، نهاده ها و کاشت و داشت و برداشت و اصلاح الگوی کشت ، گزینه های مهم دیگریست که تاثیر شایانی در افزایش بهره وری و عملکرد محصولات دارند.