معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد:

آغاز طرح حمایتی توزیع تخم مرغ در قم

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت: طرح حمایتی توزیع تخم مرغ به منظور تنظیم بازار و کاهش قیمت این ماده غذایی در قم آغاز شد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان، اضافه کرد: توزیع تخم مرغ طرح حمایتی ویژه تنظیم بازار در بیش از 17 فروشگاه منتخب قم با قیمت میانگین 58 هزار ریال به اجرا گذاشته شد.
وی ادامه داد: قیمت مصرف کننده در این طرح بر اساس قیمت پایه اعلامی فروشگاه ها به علاوه فرمول مصوب شامل هزینه های حمل، لیبل، سه درصد بنکداری و درصد خرده فروشی، تدوین شده است.
استان قم از نظر پرورش پولت با ظرفیت پروش سالانه 2 میلیون و 900 هزار قطعه رتبه چهارم را در کشور داراست و از نظر پرورش مرغ تخمگذار با ظرفیت هشت میلیون و 200 هزار قطعه مرغ تخم گذار و تولید 68.5 هزار تن تخم مرغ در سال رتبه ششم را دارا می باشد و 8 درصد از تخم مرغ کشور را تامین می نماید .