مقدمه:

به استناد بند الف تبصره 2 ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری و به منظور وحدت رویه در زمینه اجرایی واحدهای مختلف پرورش طیور، سایر ماکیان و زنبورعسل و در راستای واگذاری امور اجرایی به استان ها ، سیاست های اجرایی برنامه ریزی تولید در سال 1398 به شرح ذیل ابلاغ می گردد :

تعریف واژه ها: کلیه واژه های استفاده شده بر اساس تعاریف بکار رفته در دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور تنظیم گردیده است و علاوه بر آن واژه های زیر جهت تبیین مطالب ذکر شده تعریف می گردند.

زنجیره تولید طیور صنعتی: مجموعه ای از فعالیت های مرتبط با طیور صنعتی از مرحله تولید تا بازار رسانی شامل حلقه های تولید که به صورت تجمعی و یا انفرادی در مکان های مختلف فعالیت دارند.

ساختمان و تاسیسات: سالن های پرورش (سقف، دیوار و کف) می بایست کاملا ایزوله بوده ( بر اساس استانداردهای سازمان بهینه سازی مصرف انرژی) دارای سیستم اتوماتیک ذخیره و انتقال دان باشند و همچنین فاصله سالن ها از یکدیگر و با سایر تاسیسات بر اساس آخرین ضوابط و مقررات ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی باشد.

تجهیزات: واحدهای پرورش باید دارای سیسم دانخوری و آبخوری اتوماتیک و سیستم اتوماسیون تهویه ( حداقل و حداکثر تهویه) بوده و سیستم گرمایشی نیز دارای استاندارد سازمان بهینه سازی مصرف انرژی باشد.

مرغ رنگی: مرغ رنگی به آن دسته از طیور صنعتی دو منظوره(گوشتی و تخمگذار) غیر بومی وارداتی اطلاق         می گردد.

تغییر کاربری: تغییر شاخص، تغییر نوع فعالیت و تغییر وضعیت پرورش واحدهای دام و طیور به یکدیگر اطلاق         می گردد.

شناسنامه فنی : اطلاعات واحدهای پرورش طیور اعم از مشخصات مالک ، اطلاعات تاسیسات و تجهیزات واحد

رتبه فنی : امتیاز محاسبه شده جهت واحد با توجه به اطلاعات استخراج شده از شناسنامه فنی

 

سیاست های سال 1398

سیاست های توسعه :

توسعه کمی:

با عنایت به تکمیل بودن ظرفیت های موجود کشور در مزارع مرغ گوشتی ، پولت تخمگذار، مرغ تخمگذار، مرغ مادر تخمگذار، بوقلمون گوشتی ، پرورش بوقلمون مولد و کارخانه جوجه کشی احداث واحدهای جدید از اولویت های وزارت جهاد کشاورزی نبوده و تا اطلاع ثانوی صدور هر گونه مجوز ( موافقت اصولی، پروانه تاسیس، مجوز توسعه ) و تمدید مجوز ( موافقت اصولی) برای فعالیت های مذکور مجاز  نمی باشد.

به دلیل تراکم بالای واحدهای  پرورش طیور صنعتی ، به دلیل رعایت اصول بهداشتی ، فنی و بیوسکوریتی در جهت حفظ سرمایه گذاری های صورت گرفته ، احداث واحدهای جدید پرورش اردک (بومی) مولد ، اردک بومی گوشتی ، اردک صنعتی گوشتی، مرغ بومی مولد (تکثیری) ، نیمچه مرغ بومی و غاز درحال حاضر از اولویت های این معاونت نبوده و تا اطلاع ثانوی صدورمجوز برای فعالیتهای مذکور و تغيير كاربري واحدهاي دامداري به فعاليت هاي ذكر شده ممنوع می باشد.

بلدرچین ، کبک، قرقاول: صدور پروانه برای تاسیس و بهره برداری از چنین واحدهایی در قالب زنجیره و با رعایت کامل قانون نظام جامع دامپروری کشور و مقررات موجود و رعایت سقف ظرفیت ( ذکر شده در جدول مربوطه) مجاز می باشد . ظرفیت بیش از سقف مجاز منوط به تایید دفتر امور طیور و زنبور عسل میباشد

تبصره: احداث کشتارگاه در مجتمع های پرورش کبک ، بلدرچین ، قرقاول ضروری نیست و متقاضیان می توانند از کشتارگاهایی صنعتی کبک، بلدرچین ، قرقاول مستقل و یا از کشتارگاههای صنعتی طیور دارای امکانات و تجهیزات کشتار پرندگان فوق استفاده نمایند . ضمنا این امر نافی پذیرش درخواست متقاضیان احداث کشتارگاه در داخل مجتمع نمی باشد.

 • پرندگان زینتی: صدور پروانه برای تاسیس و بهره برداری از چنین واحدهایی در صورت داشتن شرایط نظام دامپروری مجاز می باشد.
 • باغ پرندگان و نمایشگاه پرندگان زینتی: صدور مجوز برای تاسیس و بهره برداری از چنین واحدهایی منوط به ارایه طرح و تایید دفتر امور طیور و زنبور عسل خواهد بود.
 • باغ پرندگان : با عنایت به شرایط محیطی و زیر ساخت های موجود کشور در خصوص سایر پرندگانی که در این دستورالعمل ذکر نگردیده یا هر گونه تقاضای خارج از شرایط فوق بر اساس درخواست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان منوط به تایید اداره کل دفتر امور طیور عسل قابل بررسی میباشد
 • واگذاری زمین و اعطای تسهیلات برای فعالیت های طیور و سایر ماکیان در اولویت های این معاونت نمی باشد.

تغییر کاربری ( تغییر شاخص، تغییر نوع فعالیت و تغییر وضعیت پرورش)

تغییر کاربری واحدهای دارای پروانه بهره برداری و تاسیس دامداری موجود به واحدهای پرورش طیور صنعتی ، طیور بومی و سایر ماکیان مجاز نمی باشد.

 • در موارد ذیل تغییر کاربری برای واحدهای دارای پروانه بهره برداری و تاسیس منوط به تجهیز و نوسازی و بهینه سازی واحد ( بر اساس تعریف واحد اتوماتیک ذکر شده در این دستورالعمل) و رعایت حداقل و حداکثر ظرفیت فقط برای یک بار بر اساس ضوابط و مقررات موجود و با رعایت مسائل بهداشتی به منظور استفاده بهینه از ظرفیت های ایجاد شده و تعادل در بخش های مختلف صنعت طیور و آمایش واحدهای مرغداری بلامانع می باشد.
 • تغییر کاربری واحدهای دارای پروانه بهره برداری مادر (گوشتی و تخمگذار) به سایر فعالیت های طیور با نظر و پس از تایید اداره کل دفتر امور طیور
 • تغییر کاربری واحدهای مرغ تخمگذار به پرورش پولت یا گوشتی
 • تغییر کاربری پروانه های شتر مرغ توام ( مولد به همراه گله پرواری) صرفا به شتر مرغ مولد و یا پرواری
 • تغییر کاربری پروانه بهره برداری و تاسیس ( دارای بیش از 60% فیزیکی) معتبر کلیه واحدهای طیور به واحدهای سایر ماکیان با نظر ستاد هماهنگی صدور مجوزها و رعایت شرایط نظام دامپروری
 • تغییر کاربری واحدهای مرغ تخمگذار ، پولت و پرورش بوقلمون به واحد نیمچه گوشتی
 • تغییر کاربری واحدهای دارای پروانه بهره برداری و تاسیس در کلیه واحدهای طیور و سایر ماکیان به یکدیگر به غیر از موارد مندرج در بند فوق مجاز نمی باشد.
 • تغییر فعالیت کلیه واحدهای طیور برای یک دوره پرورش مجاز نمی باشد.
 • تجهیز ، نوسازی و بهینه سازی واحدهای موجود :

به منظور افزایش راندمان و بهره وری ، تجهیز و نوسازی و بهینه سازی واحدهای فرسوده با استفاده از فن آوری های نوین از اولویت برخوردار می باشد

 • اعطای تسهیلات به منظور بهینه سازی تاسیسات و تجهیزات واحدهای موجود در راستای افزایش بهره وری و در صورت دارا بودن ضوابط و مقررات فنی و بهداشتی موجود به واحدهای احداثی قبل از سال 1390 مجاز است.
 • افزایش ظرفیت ناشی از تجهیز و نوسازی واحدهای پرورش نیمچه گوشتی به سیستم اتوماتیک به 15 قطعه در هر متر مربع ( حداکثر 37 کیلوگرم وزن زنده در هر متر مربع) و برای مرغ مادر گوشتی از 5/5 قطعه به 6 قطعه مولد در هر متر مربع با نظر دفتر امور طیور و زنبور عسل بلامانع است.
 • تجهیز و نوسازی و افزایش ظرفیت ناشی از آن برای واحدهای تخمگذار منوط به شرایط ذیل می باشد:
 • اخذ استعلام آب
 • بکارگیری تجهیزات نوین دانخوری، آبخوری، انتقال دان و اتوماسیون تهویه
 • بررسی و تایید معاونت بهبود تولیدات دامی استان
 • اصلاح ظرفیت پروانه بهره برداری واحدهای مشمول بند فوق پس از تجهیز و نوسازی به شرح ذیل مجاز می باشد.
 • واحدهای کمتر از 30 هزار قطعه حداکثر تا 100% ظرفیت مندرج در پروانه بهره برداری موجود
 • واحدهای کمتر از 100-50 هزار قطعه حداکثر تا 60% ظرفیت مندرج در پروانه بهره برداری موجود
 • واحدهای کمتر از 200-100 هزار قطعه حداکثر تا 40% ظرفیت مندرج در پروانه بهره برداری موجود
 • واحدهای بالاتر از 200 هزار قطعه با نظر و تایید اداره کل دفتر امور طیور تا سقف 30% ظرفیت مندرج در پروانه بهره برداری موجود
 • برنامه ریزی و مدیریت تولید طیور و ماکیان :
 • واحدهای غیر مجاز:

جهت واحدهای غیر مجاز دستورالعمل شماره 4693/97/900 مورخ 28/7/97 ارسالی از سوی معاون محترم وزیر در امور تولیدات دامی و رئیس محترم سازمان نظام دامپزشکی کشور ملاک عمل قرار گیرد .

 • نظارت بر اجرای دستورالعمل ها و ضوابط فنی :

در راستای نظارت بر اجرای دستورالعمل ها و ضوابط فنی، اجرای ماده 28 دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری مورد تاکید می باشد.

 • فعالیت بر اساس پروانه :

اقدام به هر گونه فعالیت در زمینه طیور به غیر از فعالیت ذکر شده در پروانه بهره برداری ممنوع است.

 • توسعه صادرات محصولات :

با توجه به ظرفیت های ایجاد شده در کشور و برنامه ریزی صورت گرفته در حلقه های مختلف صنعت طیور،پتانسیل تولید گوشت مرغ و تخم مرغ بیش از نیاز کشور میباشد لذا به منظور استفاده بهینه از سرمایه گذاری های انجام شده و افزایش درآمد ملی و رونق اقتصادی زیر بخش ، توسعه صادرات محصولات طیور و سایر ماکیان از سیاست های اصلی این معاونت می باشد در این راستا حذف موانع موجود تسهیل امور مربوط به صادرات پیگیری جهت تشویق صاد رکنندگان مد نظر می باشد.

کاهش سن و وزن کشتار مرغ گوشتی

به منظور افزایش بهره وری و ارتقا کیفیت گوشت مرغ ، کاهش طول دوره پرورش و وزن کشتار مرغ گوشتی از سیاست های معاونت امور تولیدات دامی میباشد در این راستا اجرای دستورالعمل کاهش سن و وزن کشتار مرغ گوشتی به شماره 3964/95/900 مورخ 1/8/95  مد نظر این معاونت بوده و کلیه خدمات از قبیل بیمه ، سوخت و نهاده بر اساس 42 روز محاسبه می گردد .

سامانه صنعت طیور:

ارایه هر گونه خدمات به واحدهای پرورش طیور منوط به ثبت اطلاعات در سامانه های مربوطه و مطابق با ضوابط ابلاغی دفتر امور طیور و زنبورعسل می باشد .

پرورش در قفس:

 • پرورش نیمچه در قفس از اولویت های این معاونت نبوده و توصیه نمی گردد بنابراین تغییر به این سیستم پرورشی در صورت درخواست متقاضی و تایید ستاد صدور مجوزهای استان مربوطه و با حفظ ظرفیت در پروانه موجود و عدم استفاده از تسهیلات برابر ضوابط و مقررات امکان پذیر می باشد.
 • پرورش مرغ مادر گوشتی در قفس: پرورش مرغ مادر گوشی در قفس توصیه نمی گردد و در صورت درخواست متقاضی موضوع با نظراداره کل دفتر طیور قابل بررسی و تصمیم گیری می باشد.

بخش مرغ بومی و سایر ماکیان :

 • طرحهای پرورش سایر ماکیان از بازار کاملاً رقابتی برخوردار بوده و شامل سیاست های تنظیم بازاری نمی گردند.
 • مرغ مادر بومی ( تکثیری) : دارندگان جنین پروانه ای موظف به دریافت جوجه فقط از مراکز اصلاح نژادی مرغ بومی هستند.

بخش زنبورعسل:

1-صدور پروانه زنبورداری(شناسنامه) : صدور پروانه زنبورداری برای واحدهای پرورش دهنده زنبور عسل با رعایت کامل قانون نظام جامع دامپروری کشور و مقرارت موجود و دارا بودن حداقل 40 کندوی مدرن و برابر مفاد نامه شماره 621/96/900 مورخ 13/2/96 معاونت امور تولیدات دامی وزارت متبوع مجاز می باشد.

2- پرورش ملکه تجارتی: صدور پروانه برای چنین واحدهایی با رعایت کامل قانون نظام جامع دامپروری کشور و ضوابط و مقررات موجود مجاز می باشد.

تبصره : سیاست توسعه ای پرورش ملکه زنبورعسل در سطح کشور متناسب با ظرفیت زنبورداری هر استان توسط دفتر امور طیور و زنبورعسل اعلام می گردد.

 • شرایط خاص:

موارد ذیل با درخواست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان و منوط به تصویب در کارگروه تخصصی مربوطه در معاونت امور تولیدات دامی وزارت متبوع امکان پذیر می باشد.

 • در خصوص سایر مواردی که در این دستورالعمل ذکر نگردیده
 • اصلاح ظرفیت پروانه های موجود جهت رسیدن به حداقل ظرفیت اقتصادی با رعایت سقف ظرفیت موجود استان در فعالیت مربوطه
 • مواردی که در راستای مدیریت و برنامه ریزی تولید انجام آن ضروری است .