آمارگیری از زنبورستان های استان در سال 98

عنوان

تعداد کندو

میزان تولید عسل

(کیلوگرم)

میزان تولید ژل رویال

(کیلوگرم)

درصد رشد ژل

سال 98

26900

324322

72/136

66 %

سال 97

24944

326617

3/82

 

موارد تاثیر گذار در افزایش تعداد کندو و افزایش سطح تولید ژل رویال در سال جاری:

1-تداوم در برگزاری کلاس و کارگاهای آموزشی مکرر توسط اساتید برجسته کشوری به ویژه در زمینه تولید ژل رویال

2-معرفی زنبورداران استان به منظور بهره مندی از تسهیلات سرمایه در گردش و خرید کندو

3-توزیع شکر بین زنبورداران

5-تاثیر مثبت فعالیت کارشناسان پهنه در این زمینه

تعداد کندوهای زنبور عسل در سال جاری نسبت به سال قبل،  1956 عدد افزایش داشته که با توجه به این که بر اساس نرم های موجود هر 40 کندو زمینه اشتغال یک نفر را فراهم می نماید این میزان افزایش کندو،  49 نفر اشتغال  ایجاد نموده که بایستی اسامی آن ها در سامانه رصد اشتغال ثبت گردد . ضمنا تولید هر کیلوگرم ژل علاوه بر ایجاد ارزش افزوده،  زمینه اشتغال یک نفر را فراهم می نماید.