معاون سازمان جهاد کشاورزی قم خبر داد؛

اجرای طرح الگوی کشت پاییزه در اراضی کشاورزی قم

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی قم، از اجرای طرح جدید الگوی کشت پاییزه در این استان خبر داد و گفت: با اجرای این طرح که برای اولین بار در کشور انجام می شود، هم مصرف آب کاهش می یابد و هم محصولات بیشتری بدست خواهد آمد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان قم، «محمدعلی سلامی» معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قم، با اعلام اجرای طرح جدید الگوی کشت پاییزه در اراضی کشاورزی قم، اظهار داشت: دردهه های گذشته  برنامه های کشاورزی در کشورمان که منطقه ای خشک و نیمه خشک محسوب می شود، با وضعیت آب و هوایی مان سازگار نبود و به همین جهت ضرورت تدوین یک الگوی کشت مناسب احساس می شد.

وی افزود: اگر 20 یا 30 سال پیش به فکر تدوین طرح الگوی کشت که مناسب با وضعیت آب و هوایی مان باشد، می بودیم، بسیار بهتر و کارگشاتر بود اما با این وجود اگر امروز هم به صورت جدی به این مسئله توجه کنیم، می توانیم از بحران های احتمالی پیش رو که فقط یکی از آن ها بحران آب باشد، جلوگیری کنیم.

معاون سازمان جهاد کشاورزی استان قم، خاطرنشان کرد: طرح الگوی کشت که قرار است در کشت پاییزه، در اراضی کشاورزی استان قم اجرایی شود، حاصل تجربیات چند سال گذشته و البته تلاش های فشرده مهندس طلایی رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قم و دیگر کارشناسان این مجموعه و همکاری با معاونت محترم وزارت جهاد کشاورزی برای ارائه این طرح، در 10 ماه اخیر بوده است.

وی افزود: استان قم بعنوان پایلوت اجرای طرح جدید الگوی کشت در نظر گرفته شده و بر این اساس، این طرح جدید، برای اولین بار در کشور در استان قم و در فصل پاییز صورت می گیرد وسپس در همه کشور فراگیر خواهد شد.

آقای سلامی تأکید کرد: اجرای طرح جدید الگوی کشت در اراضی کشاورزی قم، منطبق با شرایط آب و هوایی این استان بوده و علاوه بر آن در کاهش مصرف آب، توسعه اشتغالزایی، افزایش درآمدزایی کشاورزان، پشتیبانی علوفه برای دام، بهبود شرایط محیط زیستی و ... مؤثر خواهد بود.

وی با بیان این که طرح الگوی کشت، از یک ماه پیش نهایی شده و قرار است در روزهای آینده بعنوان کشت پاییزه اجرایی شود، گفت: یکی از مواردی که در بحث الگوی کشت برای شرایط آب و هوایی استان قم در فصل پاییز در نظر گرفته شده، بحث تولید چغندر علوفه ای پاییزه است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قم، افزود: تا بحال با فرارسیدن فصل پاییز، در اراضی کشاورزی قم، شاهد کاشت جو و گندم بودیم اما در طرح جدید الگوی کشت، کشت چغندر علوفه ای پاییزه در نظر گرفته شده است که اگرچه مصرف آب آن برابر با کشت جو است، اما محصول آن حدود 40برابر خواهد بود که هم درآمد کشاورزان را افزایش چشمگیری خواهد داد و هم مصرف آب را به معنای واقعی بهینه خواهد کرد.