حضور وسخنرانی مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه درجهاد استان قم در جمع همکاران تعاون روستایی

این مراسم در روز پنجشنبه صبح، روز هفتم محرم در مرکز تعاون روستایی استان قم برگزار گردید

به گزارش اداره آموزش عقیدتی:  حضرت حجه الاسلام ایمانی تبار با بیان مهم بودن جلسات عزاداری گفتند : روشن نگه داشتن چراغ محرم  که ذخیره معنوی برای ما ونسلهای آینده است یک امر مهم الهی است

ایشان در ادامه سخنان خود گفتند : بعضی افراد تسلیم دنیا می شوند ولذا حتی امام معصوم را هم نصیحت می کنند ، ویا پیشنهاد کمک مالی میکنند

اما در کنار این افراد یاران مخلص امام حضور پیدا میکنند وتسلیم بودن خود را نشان می دهندوپیمان ووفای  به عهد را با امام خویش تا اخر به انجام می رسانند

ایشان با بیان اینکه مسائل مادی زودگذر است گفتند : آنها که برای دنیا حرکت کردند نه دنیایی برای آنان ماند ونه خود ماندگار شدند