برنامه ریزی جهت احیاء زکات در دیدار مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد استان قم  با مدیرکل ومسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در منابع طبیعی استان قم

این دیدار در تاریخ 15/4/99 درساختمان اداره کل منابع طبیعی صورت پذیرفت

در این دیدار مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد استان قم، ومسئول آموزش عقیدتی  به منظور تعامل وهمفکری وبرنامه ریزی در برخی مسائل نظیر بر نامه های حوزه نمایندگی ازجمله بحث زکات ومنابع طبیعی ومحیط زیست به گفتگو نشستند

این دیدار ابتدا در دفتر مسئول حوزه نمایندگی منابع طبیعی پیرامون مسائل فرهنگی تبلیغی حوزه انجام وسپس در دفتر مدیر کل منابع طبیعی وآبخیز داری استان قم ادامه یا فت  به گزارش اداره آموزش عقیدتی : حضرت حجه الاسلام ایمانی تبار در این دیدار  نکاتی  را از جمله  :( استفاده از ظرفیت روحانیون وحوزه علمیه قم ومراجع عظام در ترویج وحفظ منابع طبیعی  بخصوص در برنامه ها وتفاهم نامه هایی که صورت میگیرد ،) بیان کردند

ایشان همچنین با اشاره به پیام اخیر مقام معظم رهبری در ارتباط با زکات ، برنامه ریزی بیشتر در جهت احیای این فریضه الهی را در برنامه ها وتفاهم نامه های حوزه نمایندگی  ومنابع طبیعی با ارگانها ومراکز فرهنگی تبلیغی خواستار شدند واینکه بحث زکات حتما گنجانده شود

ایشان همچنین استفاده از روحانیون مستقر در روستاها  ،  معتمدین وکشاورزان  ومسئولین شهری وروستایی  در تقویت فرهنگ  زکات خواستار شدند