مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد استان قم با مدیر کل دامپزشکی استان قم 

 به گزارش اداره آموزش عقیدتی ، حضرت حجه الاسلام والمسلمین ایمانی تبار در ادامه برنامه ی سرکشیها وبازدیدهای خود، روز سه شنبه  17/4/98با مدیرکل ومسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در دامپزشکی استان قم دیدار وگفتگو کردند

           مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه درسازمان کشاورزی استان قم باحضوردر دفتر مدیرکل دامپزشکی ومسئول دفترنمایندگی ولی فقیه دراداره کل دامپزشکی به بحث وگفتگو نشستند ودوطرف خواستار ارتباط وهمکاری بیشتردرزمینه نظارت برذبح شرعی ورفع مشکلات موجود شدند

ایشان پیشنهاداتی درزمینه توسعه وافزایش کشتارگاه های موجود ورقابتی کردن آن  وهمچنین صدورمجوز برای احداث کشتار گاه هرچند محدود در بخش های تابعه قم ارائه نمودند