'گوشی برای شنیدن در( برنامه میز خدمت) با حضور مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه و مسئولین جهاد کشاورزی استان قم

این برنامه به مناسبت هفته جهاد کشاورزی وبه منظورپاسخگویی و رفع مشکلات وموانع کشاورزان  بخش دستجرد استان قم برگزار گردید.

به گزارش اداره آموزش عقیدتی در این برنامه ،علی ایمانی تبار  مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه ، ریاست سازمان جهاد استان  ومدیر شهرستان ودیگر مسئولین مرتبط بخش کشاورزی حضور داشتند ،

 ومردم وکشاورزان این بخش ، از نزدیک با مدیران گفتگو ومشکلات خودرا بیان نمودند

دراین برنامه که به مدت 3 ساعت به طول انجامید ، دستوراتی از ناحیه مسئولین ذی ربط جهت کاستن مشکلات کشاورزان  ارائه گردید