مدیرعامل کشتارگاه متحد زرین (بهاران قم) با مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد استان قم دیدار کرد

این دیدار در تاریخ 25/3/99 در دفتر مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد استان قم صورت پذیرفت

این دیدار که به دنبال بازدید سرزده نماینده ولی فقیه در جهاد استان قم از کشتارگاه بهاران قم صورت گرفته بود اتفاق افتاد مدیر محترم کشتارگاه بهاران قم جناب آقای مهندس آخوندی با حضور در دفتر حضرت حجه الاسلام ایمانی تبار مسئول محترم حوزه  نمایندگی ولی فقیه از نزدیک مسائل ومشکلات این کشتارگاه را تشریح نمودند

به گزارش اداره آموزش عقیدتی در این دیدار علاوه برمسئول دفتر نمایندگی در دامپزشکی ومسئول عقیدتی حوزه نمایندگی نیز حضور داشتند  جناب آقای مهندس آخوندی مدیر عامل محترم کشتارگاه بهاران قم با بیان این نکته که مجموعه بهاران جزئ اولین مجموعه ای بود که در کشور در خواست نظارت برذبح داشتند گفتند : مسئولیت حلیت برعهده ماست وما در قبال آن خودرا مسئول می دانیم  وحتما خودرا در مطاع میدانیم

حضرت حجه الاسلام والمسلمین علی ایمانی تبار در این جلسه گفتند ما  انتظاراتی داریم  که امیدواریم جامه عمل پوشیده شود ، ایشان باذکر این نکته که بدلیل حساسیت زیاد در این مورد از طرف مردم متدین  ومراجع عظام ،  در نتیجه ما موظفیم نظارت برذبح راجدی بگیریم  وبا توجه به کشتار بالایی که در این کشتارگاه صورت میپذیرد باید ناظرین شرعی را افزایش داد ،

ایشان باذکر این نکته که ذابحین باید در اختیار ناظرین باشند بدلیل اینکه اگر گوشتی معدوم گردد ناظرین مسئول هستند ولذا خواستار هماهنگی بیشتر با ناظرین ذبح شرعی شدند.