به مناسبت هفته تربيت بدني صورت گرفت

حضور جهادگران قم در برنامه ورزش همگاني

سرپرست روابط عمومي سازمان جهاد كشاورزي استان قم گفت: جهادگران قم وكاركنان سازمان جهاد كشاورزي استان به مناسبت آغاز هفته تربيت بدني با حضورگسترده در برنامه ورزش همگاني در بوستان علوي، آغاز اين هفته را گرامي داشتند.

علي قاسمي ورجاني اظهار داشت: در اين برنامه تعداد زيادي از كاركنان سازمان جهاد كشاورزي استان قم ضمن پياده روي از مقابل ساختمان سازمان جهاد كشاورزي استان قم تا بوستان علوي، در اين بوستان نرمش هاي صبحگاهي و ورزش هاي عمومي را با حضور مربي ورزشي انجام دادند.

وي تصريح كرد: انجام ورزش هاي عمومي و همگاني تاثيرات مثبت زيادي در روحيه كاركنان و پرسنل ادارات داشته و باعث نشاط و شادابي آنان در طول روز خواهد شد.