توقیف بیش از یک تن مرغ قاچاق

بیش از یک تن مرغ خارج از شبکه عرضه در قم توقیف و آماده توزیع شد.

بيش از يک تن مرغ خارج از شبکه عرضه در قم توقيف شد .به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قم، شعباني رئيس بازرسي صنعت و معدن در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما قم گفت: یک تن و دویست کیلوگرم مرغ گرم خارج از شبکه تنظیم بازار با گزارشات مردمي  کشف و مقرر شد در يکي از فروشگاههاي عمومي استان با قيمت مصوب عرضه شود.

وي ارزش اين ميزان کشفيات را حدود پانزده ميليون تومان ذکر کرد.