مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان:

نباید نگاه وام گیری به صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی داشته باشیم

مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت: نباید فقط نگاه وام گیری به صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی داشته باشیم.

محمد رضا حاجی رضا که در مراسم آغاز به کار صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی روستای کرمجگان بخش کهک سخن می گفت، اظهار داشت: زنان روستایی در کنار فعالیت هایی که در خانواده انجام می دهند، در راستای ایجاد اشتغال و کمک به اقتصاد خانواده هم می توانند موثر باشند و بر همین اساس توانمند سازی زنان روستایی و تامین منابع مالی مورد نیاز آنان برای ایجاد اشتغال، یکی از اولویت ها تشکیل صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی است.

وی با بیان این مطلب که زنان روستایی دارای توانمندی ها و ظرفیت هایی هستند که با آموزش این ظرفیت های بالقوه تبدیل به بالفعل خواهد شد، افزود: زنان روستایی در کنار فعالیت های جاری که انجام می دهند، بعضا دارای یک فکر و ایده ای هستند که با کمی پردازش و آموزش می تواند تبدیل به یک حرفه و شغل شود.

وی بیان داشت: یکی از اهداف تشکیل صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی حمایت از ایده های زنان روستایی برای رسیدن به تولید و اشتغال است که در این راستا از تمام ظرفیت ها استفاده خواهیم کرد.

حاجی رضا با اشاره به اینکه نباید به صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی فقط نگاه وام گیری داشت، خاطر نشان کرد: ایده های زنان روستایی که با آموزش و پردازش به مرحله اجرا رسیده باشد، نیازمند منابع مالی است تا به تولید و اشتغال برسد که این منابع مالی می تواند از طریق صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی تامین و در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

وی افزود: اگر برنامه ریزی درستی داشته باشیم می توانیم با ایجاد صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی جلوی مهاجرت روستائیان به شهر را بگیریم و در راستای توسعه روستا گام برداریم.

مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت: 25 صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی در استان قم وجود دارد که در حال حاضر در بخش کهک 5 صندوق در روستاهای کرمجگان، صرم، فردو، وشنوه و سیرو تشکیل شده است که امیدواریم با افزایش مشارکت زنان روستایی، شاهد توسعه روستا و افزایش درآمد خانواده های روستایی باشیم.