مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان قم عنوان کرد؛

اختصاص استاندارد تشویقی برای محصولات کشاورزی قم

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان قم از اختصاص استاندارد تشویقی برای محصولات کشاورزی سالم در واحد زنان روستایی خبر داد.

به گزارش سازمان جهاد کشاورزی استان قم، محمدرضا حاجی‌رضا در این خصوص عنوان کرد: در راستای افزایش کیفیت و سلامت تولیدات محصولات کشاورزی زنان روستایی، طرح دریافت استاندارد تشویقی برای نخستین بار در محصولات کشاورزی تولید زنان روستایی استان قم اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه طرح استاندارد تشویقی محصولات کشاورزی با همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان و سازمان استاندارد در حال اجرا است، اظهار کرد: این طرح با هدف استقرار و تولید محصول سالم طرح طبق استانداردهای ملی ایران در مزارع کوچک زنان روستایی، کمک به اقتصادی نمودن تولیدات کشاورزی آنان  و توسعه  اشتغال و کارآفرینی  در جامعه زنان روستایی در حال اجراست.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان قم درباره گروه هدفی که برای اجرای این طرح در نظر گرفته شدند، گفت: به‌عنوان گروه هدف برای زنان روستایی تولیدکننده محصولات گلخانه‌ای، کارگاه‌های آموزشی از قبیل  تولید محصولات سالم، مدیریت تلفیقی آفات و بیماری‌ها، استفاده از روش‌های غیر شیمیایی برای مبارزه با آفات و مدیریت گلخانه برگزار شد.

حاجی‌رضا یادآور شد: با نظارت کارشناسان حفظ نباتات و ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان قم، محصول فلفل دلمه‌ای یکی از تولیدکنندگان تحت پوشش طرح IPM به‌عنوان پایلوت این طرح از ابتدای کاشت تا مرحله برداشت و همچنین در مسیر دریافت استاندارد تشویقی در نظر گرفته شده است.