مدیر هماهنگی ترویج  کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد

معرفی نمونه های بخش کشاورزی قم در بهمن ماه

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان از معرفی نمونه های بخش کشاورزی قم در بهمن ماه خبر داد.

محمد رضا حاجی رضا در جلسه کمیته سیاستگذاری و برنامه ریزی انتخاب و معرفی نمونه های بخش کشاورزی، گفت: کمیته هایی در جهت شناسایی و انتخاب نمونه های بخش کشاورزی تشکیل و فعالیت خود را آغاز کرده اند که به صورت منظم گزارش انتخاب نمونه ها و تعداد پرونده های ارسالی به دفتر مرکزی و دبیرخانه ستاد انتخاب نمونه های وزارت جهاد را ارائه می نمایند.

وی مقبولیت اجتماعی، پیشرو و توصیه پذیر بودن، اصالت و جایگاه مردمی و اجتماعی، تعهد و تخصص را از جمله شاخص های انتخاب کشاورزان نمونه برشمرد و افزود: معاونت ها و مدیریت های سازمان جهاد کشاورزی در انتخاب نمونه ها در سطح ملی و استانی و دفاع از حقوق کشاورزان استان در سطح ملی را در دستور کار خود دارند.

وی با اشاره به رشته های مصوب در شناسایی و انتخاب كشاورزان نمونه و برتر بخش كشاورزي استان در سال 1396، خاطر نشان کرد: معاونت تولیدات دامی در 8 رشته مدیر فنی نمونه واحد دامپروری، زنبور دار نمونه، مرغدار نمونه واحد تخمگذار، مرغدار نمونه واحد گوشتي، تولید کننده نمونه پولت، پروار بند نمونه گوساله، گوسفند دار نمونه و شتر دار نمونه اقدام به شناسایی و انتخاب کشاورزان نمونه خواهد کرد.

مدیر هماهنگی ترویج  کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان ادامه داد: مدیریت زراعت نیز در 5 رشته كشاورز نمونه محصول گندم، كشاورز نمونه محصول جو، كشاورز نمونه محصول كلزا، كشاورز نمونه تولید کننده بذر و كشاورز نمونه محصول يونجه اقدام به شناسایی و انتخاب کشاورزان نمونه می نماید.

حاجی رضا گفت: مدیریت آب و خاک در دو رشته كشاورز نمونه در زمينه تجهيز و نوسازي اراضي و كشاورز نمونه در زمينه مصرف بهينه آب و مدیریت امور اراضی نیز  در رشته سر مشاع نمونه ( بهره برداری اراضی واگذاری ) نمونه های خود را به کمیته معرفی می کنند.

وی افزود: مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی نیز در 5 رشته تسهيلگر نمونه زن، مددكار ترويجي نمونه مرد، صندوق اعتباری خرد زنان روستایی، زن کار آفرین نمونه و شركت خدمات مشاوره اي،فني و مهندسي كشاورزي نمونه  اقدام به شناسایی و انتخاب کشاورزان نمونه خواهد کرد.

وی بیان داشت: مدیریت شیلات در دو رشته پرورش دهنده نمونه آبزیان و پرورش دهنده نمونه ماهیان زینتی و مکانیزاسیون نیز در یک رشته شرکت و یا بهره بردار بکار گیرنده  ابزار مکانیزه جدید نمونه های خود را معرفی می کنند.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان قم اضافه کرد: مدیریت باغبانی نیز در 4 رشته باغدارنمونه محصولات سردسيري (گیلاس)، توليد كننده نمونه محصولات گلخانه اي، تولید کننده نمونه گیاهان دارویی و باغدار نمونه محصول پسته نمونه های خود را به کمیته معرفی می نماید.

حاجی رضا ادامه داد: در بخش تشکل های کشاورزی نیز در سه رشته شركت تعاوني نمونه كشاورزي، شركت تعاوني نمونه تولید روستايي و اتحاديه شركتهاي تعاوني كشاورزي نمونه اقدام به معرفی افراد برتر خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: منابع طبیعی و آبخیزداری نیز در سه رشته آبخيزدار نمونه، محافظ افتخاري نمونه منابع طبيعي و مرتعدار نمونه نمونه های خود را معرفی می کند.

وی با تاکید بر اینکه معاونت های مربوطه تا بهمن ماه فرصت دارند که نمونه های بخش خود را شناسایی و معرفی نمایند، گفت: در بخش صنایع کشاورزی در دو رشته توليد كننده نمونه صنايع تبديلي دامي و توليد كننده نمونه صنايع تبديلي باغی اقدام به معرفی نمونه های بخش خواهیم نمود.

وی اضافه کرد: کشاورزانی که در بخش های فوق دارای شاخص های مطرح شده می باشند، می توانند با مراجعه حضوری و یا تماس تلفنی با مدیریت ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی قم نسبت به ثبت نام در این طرح اقدام نمایند.