قم رتبه اول تسهیلگران و مددکاران ترویجی کشور

استان قم با داشتن 120 تسهیلگر و مددکار ترویجی در بیش از 50 درصد از روستاهای دارای سکنه، رتبه اول کشور را از آن خود کرده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان قم - مدیرکل دفتر توسعه زنان روستایی و عشایری کشور در مراسم تجلیل از مددکاران وتسهیلگران ترویجی استان گفت: با افزایش توان افزایی در بین تسهیلگران و مددکاران روستایی شاهد توسعه کسب و کارهای خرد در بین زنان و خانواده های روستایی خواهیم بود.

بنی هاشم ادامه داد: هدف اصلی از فعالیت تسهلیگران و مددکاران ترویجی کاهش بیکاری در خانواده های روستایی، افزایش تولید روستایی و کاهش مهاجرت به شهرها است.

گفتنی است در این مراسم محصول طالبی تولید شده توسط زنان روستایی استان قم به عنوان دومین محصول سالم عنوان استاندارد تشویقی را از اداره استاندارد استان قم دریافت نمود.