یکشنبه     05/فروردين/1397 

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد

ضریب نفوذ 95 درصدی بذر گواهی شده گندم در مزارع قم

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قم از ضریب نفود 95 درصدی بذر گواهی شده گندم در مزارع استان خبر داد.مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد

توزیع 1440 تن بذر گواهی شده جو در بین کشاورزان قمی

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قم از توزیع 1440 تن بذر گواهی شده جو در بین کشاورزان قمی خبر داد.معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد:

برداشت 2400 تن طلای سفید در استان قممدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد:

آغاز خرید تضمینی پنبه در استان قم

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان از آغاز خرید تضمینی محصول پنبه در استان قم خبر داد.بازدید امروز15
بازدید دیروز193
بازدید هفته1203
بازدید کل29130