یکشنبه     30/ارديبهشت/1397 

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد

سمپاشی 24 هزار هکتار مزارع غلات قم علیه سن و شته

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قم از سمپاشی 24 هزار هکتار مزارع غلات استان قم علیه سن و شته خبر داد.معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد

ضریب نفوذ 95 درصدی بذر گواهی شده گندم در مزارع قم

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قم از ضریب نفود 95 درصدی بذر گواهی شده گندم در مزارع استان خبر داد.مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد

توزیع 1440 تن بذر گواهی شده جو در بین کشاورزان قمی

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قم از توزیع 1440 تن بذر گواهی شده جو در بین کشاورزان قمی خبر داد.معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد:

برداشت 2400 تن طلای سفید در استان قمبازدید امروز186
بازدید دیروز293
بازدید هفته1690
بازدید کل43859