شنبه     27/بهمن/1397 

معاون سازمان جهاد کشاورزی قم خبر داد؛

اجرای طرح الگوی کشت پاییزه در اراضی کشاورزی قم

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی قم، از اجرای طرح جدید الگوی کشت پاییزه در این استان خبر داد و گفت: با اجرای این طرح که برای اولین بار در کشور انجام می شود، هم مصرف آب کاهش می یابد و هم محصولات بیشتری بدست خواهد آمد.رئیس اداره توسعه فناوری های مکانیزه سازمان جهاد کشاورزی استان تشریح کرد

شرایط ارائه تسهیلات برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در قم

رئیس اداره توسعه فناوری های مکانیزه سازمان جهاد کشاورزی استان قم شرایط ارائه تسهیلات برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در قم را تشریح کرد.معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد

آغاز کشت نشایی پنبه در قم

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاوزی استان قم از آغاز کشت نشایی پنبه در این استان با مزایای زیاد از جمله کاهش مصرف آب و بذر خبر داد.مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اعلام کرد

ارائه تسهیلات ارزان قیمت به کشاورزان برای توسعه کشت گل محمدی

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت: ارائه تسهیلات ارزان قیمت به کشاورزان قمی برای توسعه کشت گل محمدی در سطح مزارع استان، از جمله اقدام هایی است که برای تحقق سیاست تغییر الگوی کشت به اجرا درمی آید.بازدید امروز152
بازدید دیروز243
بازدید هفته1473
بازدید کل132376