۱۵۰۰ تن ماهی پرورشی در قم تولید شد

مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی قم گفت: سال گذشته یک هزار و ۵۰۰ تن انواع ماهی پرورشی در استخرهای استان تولید شد.مدیر امور شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد

ارائه کمک های فنی و اعتباری برای توسعه آبزی پروری

مدیر امور شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان قم از ادامه کمک های فنی و اعتباری برای توسعه آبزی پروری در استان خبر داد.مدیر شیلات سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد

تولید 3 میلیون و 750 هزار قطعه ماهیان زینتی در قمرئیس مرکز ترویج خدمات جهاد کشاورزی قاهان خبر داد

پروش ماهیان سردابی در منطقه قاهان

رئیس مرکز ترویج خدمات جهاد کشاورزی قاهان گفت: با توجه به کوهستانی بودن منطقه، پرورش ماهیان سردابی یکی از فعالیت های عمده بخش کشاورزی در دهستان قاهان به شمار می رود.مدیر شیلات سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد

تولید 3 میلیون و 750 هزار قطعه ماهیان زینتی در قم

مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان قم از تولید 3 میلیون و 750 هزار قطعه ماهیان زینتی در استان قم طی سال گذشته خبر داد.بازدید امروز55
بازدید دیروز161
بازدید هفته55
بازدید کل312977