Agricultural Organization of Qom

رهبری
امروز سه‌شنبه 02 مرداد 1403
منتشر شده در تاریخ پنج‌شنبه 10 خرداد 1403

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی قم گفت: در دولت سیزدهم با توجه به تاکید خاصی که بر استفاده از روش‌های نوین در حوزه کشاورزی صورت گرفت، استفاده از پهپاد برای انجام فعالیت‌های مختلف کشاورزی در قم از جمله سمپاشی مزارع با گسترش چشمگیری همراه شد.

رضا لطیفی‌زاده بیان داشت:‌ در همین رابطه به‌کارگیری پهپادهای سمپاش در مبارزه با عوامل خسارتزای مزارع غلات و کلزا به خصوص سن، طی مدت یاد شده در قم به میزان قابل توجهی افزایش یافت و بیش از سه هزار و ۱۵۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی استان با این روش سمپاشی شد.

وی افزود: از دیگر اقدام‌های مهم صورت گرفته در حوزه حفظ نباتات استان در دولت سیزدهم، اجرای طرح مبارزه بیولوژیک در گلخانه‌ها و تولید محصول گواهی شده و سالم در گلخانه‌ها و مزارع است که تاکنون در سطح ۲۲ هکتار از اراضی کشاورزی قم عملیاتی شده و اجرای آن با همکاری بهره‌برداران در حال گسترش است.

وی ادامه داد: همچنین به‌کارگیری فرآوردها و تجهیزات غیرشیمیایی برای تولید محصول در سطح مزارع، باغات و گلخانه‌های استان بسیار افزایش یافت و حدود ۱۳ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی قم با استفاده از این مواد، مورد بهره‌برداری قرار گرفت.