Agricultural Organization of Qom

رهبری
امروز سه‌شنبه 02 مرداد 1403
منتشر شده در تاریخ سه‌شنبه 17 مرداد 1402

معاون جهاد کشاورزی استان قم خبرداد:

امکان جوجه ریزی با تراکم ۳۰ درصد مازاد بر ظرفیت واحدهای مرغداری در قم

ایسنا/قم معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان قم، با اشاره به اینکه مشوق هایی با هدف افزایش جوجه ریزی صورت گرفته است، تصریح کرد: واحدهای متقاضی جوجه ریزی چه سویه آرین و چه سویه وارداتی مجاز هستند ۳۰ درصد مازاد جوجه ریزی داشته باشند.

منصور دیان اردستانی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه از اواخر سال گذشته میزان جوجه ریزی در استان رشد قابل توجهی داشته است، و در اسفندماه سال گذشته ۴۵۰ هزار قطعه جوجه ریزی داشتیم، عنوان کرد: در تیرماه سال جاری این میزان به ۹۵۰ هزار جوجه ریزی رسید.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان قم، ادامه داد: پیش بینی می‌کنیم که در مردادماه میزان جوجه ریزی حداقل به یک میلیون قطعه برسد؛ این در حالی است که برش تعیین شده از سوی وزارتخانه بالاتر از این مقدار است.

دیان اردستانی با اشاره به اینکه مشوق هایی با هدف افزایش جوجه ریزی صورت گرفته است، تصریح کرد: واحدهای متقاضی جوجه ریزی چه سویه آرین و چه سویه وارداتی مجاز هستند ۳۰ درصد مازاد جوجه ریزی داشته باشند.

وی اضافه کرد: تامین نهاده مدت دار  توسط شرکت پشتیبانی امور دام را از دیگر مشوق ها دانست و گفت: شرکت پشتیبانی امور دام برای سویه های آرین و غیر آرین نهاده مدت دار به صورت سه ماهه تامین می کند، در صورتی که اتحادیه مرغداران توان بازپرداخت واحدهای متقاضی را تایید کند.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان قم، خرید سویه های آرین، ۱۲ درصد بالاتر از نرخ مصوب توسط شرکت پشتیبانی امور دام را از دیگر مشوق های جوجه ریزی معرفی کرد و گفت: خرید ۱۲ درصد بالاتر از نرخ مصوب، بر اساس تقاضای واحدهای تولیدی است و هیچ اجباری وجود ندارد.

دیان اردستانی یادآور شد: تفاوتی که این طرح نسبت دوره های قبل دارد این است که زمانی که شرکت پشتیبانی امور دام نهاده را تامین می کرد مرغ تولیدی برای شرکت بود اما در حال حاضر مرغدار می تواند در صورت تمایل تولید خود را  با ۱۲ درصد بالاتر از قیمت بازار در اختیار شرکت پشتیبانی امور دام بگذارد.

وی افزایش جوجه ریزی را مورد تاکید قرار داد و گفت: ما در هر صورت وارد کننده مرغ هستیم و با وجود یک میلیون قطعه جوجه ریزی همچنان باید نیمی از نیاز استان را از طریق واردات تامین کنیم.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان قم، با بیان اینکه سیزده درصد تولید تخم کشور توسط استان قم انجام می‌شود، عنوان کرد: با توجه به تراکم واحدهای مرغداری تخم گذار در سطح استان و به تبع آن آلودگی بیشتر امکان پرورش جوجه گوشتی در استان قم بسیار پایین است لذا بیشتر واحدهای مرغداری استان به سمت پرورش مرغ تخم گذار سوق داده شدند.

دیان ارستانی با اشاره به اینکه رتبه دوم کشور را در حوزه تولید تخم مرغ داریم، تاکید کرد: تقریبا روزانه ۴۰۰تن تولید تخم مرغ داریم در حالی که بیش از ۵۰ درصد نیاز استان به مرغ را از خارج استان تامین می کنیم.