Agricultural Organization of Qom

رهبری
امروز پنج‌شنبه 03 خرداد 1403
منتشر شده در تاریخ پنج‌شنبه 20 اردیبهشت 1403

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان قم،محمد علی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی از دستاوردهای اجرای طرح الگوی کشت استان قم با تغییر روش کشت و ورود گیاهان و ارقام جدید به منظور کاهش مصرف آب و تأمین علوفه بازدید کرد.