Agricultural Organization of Qom

رهبری
امروز یکشنبه 02 اردیبهشت 1403
منتشر شده در تاریخ شنبه 16 اردیبهشت 1402

سرپرست وزارت جهادکشاورزی:

خودکفایی در گندم، تضمین امنیت غذایی کشور است

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان قم- سرپرست وزارت جهاد کشاورزی گفت: گندم در کشاورزی ایران و سایر کشورها معیار است؛ عملکرد مناسب، کشت و خودکفایی در گندم، تضمین امنیت غذایی کشور است.

سید محمد آقامیری در بازدید از مزارع کشت غلات در قم افزود: سیاست جدید وزارت جهادکشاورزی ورود به سرپنجه‌های وزارت یعنی مراکز خدمات کشاورزی است.

وی با تاکید بر اثربخشی مراکز خدمات کشاورزی تصریح کرد: این مراکز، خاکریز خط مقدم وزارت جهادکشاورزی در سراسر کشور هستند و برنامه‌های راهبردی و سیاست‌های کلان کشاورزی زمانی تاثیرگذارند که مراکز خدمات کشاورزی توجیه و کشاورزان برای اجرای برنامه‌ها اقناع شوند.

سرپرست وزارت جهادکشاورزی ادامه داد: مراکز خدمات کشاورزی باید ضمن ارتباط فراگیر با کشاورزان، برنامه‌های ترویجی را به سمت و سوی کشت پربازده محصولات راهبردی، مبارزه با آفات و کم کردن تلفات محصولات کشاورزی سوق دهند.

آقامیری اجرای برنامه‌های ترویجی از جمله مبارزه با آفات کشاورزی را از جمله راهکارهای افزایش راندمان محصول برشمرد و در این رابطه برنامه‌های مراکز را در خصوص پایش و مبارزه با سن غلات مورد بازدید و ارزیابی قرار داد.

وی در ادامه ضمن دیدار با کارشناسان پهنه، سامانه‌های سامکا و پود را مورد بازدید قرار داد.