Agricultural Organization of Qom

رهبری
امروز پنج‌شنبه 03 خرداد 1403
جو
منتشر شده در تاریخ چهارشنبه 29 فروردین 1403

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت: پیش‌بینی می‌شود که کشاورزان استان امسال بالغ بر ۸۸ هزار تن جو برداشت کنند.

سیدمحمد سعادتی مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قم در گفت‌وگو با ایسنا، عنوان کرد: سطح زیر کشت محصول جو در سال زراعی (۱۴۰۲- ۱۴۰۳) ۲۲ هزار و ۱۰۰ هکتار است.

وی شرایط اقلیمی و بارندگی کم استان را مورد توجه قرار داد و گفت: با توجه به مقاومت محصول جو در برابر کم آبی کشت جو زارعت مناسبی برای استان است؛ لذا بیشترین سطح زیر کشت پاییزه استان به جو اختصاص دارد.

سعادتی با بیان اینکه جو کمترین میزان مصرف آب را نسبت به محصولات بهاره دارد، اضافه کرد: طول دوره رشد محصول از آبان ماه آغاز و در اردیبهشت ماه برداشت می‌شود و فصل گرم را در برنمی‌گیرد و مصرف آبی کمتری نسبت به محصولات دیگر دارد.

مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان قم تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود که امسال کشاورزان استان بالغ بر ۸۸ هزار تن جو برداشت کنند.

وی افزود: با توجه به شرایط آب و هوایی پیش‌بینی می‌کنیم که از ۲۰ اردیبهشت ما برداشت محصول جو را آغاز کنیم؛ برداشت اولیه ما از بخش قنوات آغاز می‌شود و در ادامه برداشت از بخش‌های قمرود، جاده قدیم تهران و جعفریه را خواهیم داشت.

سعادتی با اشاره به اینکه فرآیند برداشت جو تا آخر خرداد ماه ادامه خواهد داشت، عنوان کرد: سطح زیر کشت محصول کلزا امسال ۱ هزار و ۱۰۸ هکتار است.

وی با بیان اینکه سرمای سخت اواخر بهمن‌ماه منجر به سرمازدگی مزارع جو در استان شد، یادآور شد: با توجه به سرمازدگی در ۱۳ هزار هکتار از مزارع جو، خسارت حدود ۷۰ درصدی را داشتیم؛ در محصول کلزا نسبت به جو خسارت کمتری را شاهد بودیم.

مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان قم با بیان اینکه بخشی از خسارت ناشی از سرمازدگی مزارع جو را با تغذیه گیاهی جبران کردیم، اظهار کرد: با کمک مرکز تحقیقات کشاورزی و حضور کارشناسان پهنه در مزارع بسیاری از این خسارت‌ها با محلول پاشی و تغذیه گیاهی جبران شد و لذا در فروردین‌ماه مزارع در وضعیت بهتری قرار دارند.

سعادتی با بیان اینکه در حوزه کشاورزی قراردادی سال گذشته تقریبا ۷۱۱۸ هکتار کشت قراردادی جو و همچنین هزار هکتار کشت قراردادی کلزا را داشتیم، گفت: کشاورزان مشمول ۲۰ درصد تخفیف بیمه بودند؛ همچنین پرداخت حق بیمه بعد از برداشت محصول امتیازی خوبی برای کشاورزان بود که با استقبال آن‌ها مواجه شد.

وی ادامه داد: در کشت آبی جو حدود ۱۵ هزار و ۳۱۵ هکتار، تقریبا معادل ۷۰ درصد سطح زیر کشت جو و همچنین صددرصد محصول کلزا بیمه بوده است که این مسئله در جبران خسارت‌های احتمالی برای کشاورزان بسیار موثر خواهد بود.

مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان قم افزود: با توجه به شرایط اقلیمی حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ هکتار مبارزه با آفات، ۱۹۰۰ هکتار مبارزه با بیماری‌ها، ۱۴ هزار هکتار محلول پاشی مزارع جو را در استان داشتیم.

وی تاکید کرد: به دلیل شرایط اقلیمی سال زراعی ویژه را شاهد بودیم، بنابراین کشاورزان نیاز به حمایت‌های فنی داشتند و خوشبختانه با تمهیدات انجام شده و تشکیل کمیته‌های فنی و نظارت بر مزارع توانستیم به کشاورزان در راستای کاهش خسارت و افزایش درآمد کمک کنیم.