اداره آمار و فن آوری اطلاعات و تجهیز شبکه

 

  • جمع آوری آمار و اطلاعات كشاورزی استان و تجزيه و تحليل آنها و تهيه گزارشات لازم جهت ارائه به مراجع ذيربط
  • جمع آوری عملکرد سالانه سازمان ، ادارات تابعه و شرکتهای وابسته
  • برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم در خصوص ایجاد ، توسعه و نگهداری شبکه سازمان ، شهرستان و مراکز جعاد کشاورزی
  • برنامه ريزی و انجام اقدامات لازم در جهت توسعه و بهبود شبكه اتوماسيون اداری سازمان، شهرستان و مرکز خدمات جهاد کشاورزی
  • راهبري و نگهداری اتوماسيون اداری با بهره گيری از تجهيزات و امكانات سخت افزاری و نرم افزاری
  • اراوه مشاوره های فنی در خصوص خرید رایانه و تجهزات شبکه
  • كنترل ونظارت مستمر بر كاركرد تجهيزات سخت افزاری و نرم افزاری موجود و بهبود ارائه خدمات رايانه ای به سيستم اداری سازمان


بازدید امروز185
بازدید دیروز260
بازدید هفته185
بازدید کل523310