شرح وظايف اداره امور حقوقي:

پاسخگویی ودفاع و پیگیری کلیه دعاوی اعم از حقوقی یا کیفری مطروحه علیه سازمان و ادارات تابعه و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان در مراجع قضایی و دیوانه عدالت اداری

اقامه دعوی اعم از حقوقی یا کیفری در مراجع ذیصلاح قضایی و غیر قضایی و اداری به اشخاص حقیقی یا حقوقی که به نحوی منافع و یا حق و حقوق سازمان را نادیده و یا بیت المال را حیف و میل نموده و یا برخلاف قوانین و مقررات به حقوق سازمان تجاوز و یا تعدی نموده و یا برخلاف قوانین ومقررات مربوط با بخش کشاورزی عمل نموده باشد

نقل و انتقال اموال غیر منقول سازمان

اخذ اسناد مالکیت عرصه و اعیان متعلق به سازمان

پاسخ به استعلامات ثبتی مربوط به اموال غیر منقول سازمان

ارائه مشاوره حقوقی به کلیه واحدهای تابعه و وابسته به سازمان

ارائه مشاوره حقوقی در خصوص نحوه انعقاد قرارداد و تنظیم پیش نویس قراردادها ، موافقتنامه ها ، متمم ها و الحاقیه های قراردادها با اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه طریق در خصوص نحوه تنظیم

رسیدگی به اختلافات ناشی از عدم اجرای قراردادها

ارائه مشاوره و خدمات حقوقی به کارکنان سازمان

حمایت قضایی از کارکنان سازمان و واحدهای تابعه در استان وظایف محوله اداری

ارائه آمار عملکرد به مراجع زیربطبازدید امروز186
بازدید دیروز260
بازدید هفته186
بازدید کل523311