مدیریت امور اداری، رفاه و پشتیبانی:

برنامه ریزی و نظارت بر امور استخدام ، بازنشستگی، نقل و انتقال کارکنان ، ارتقاء شغلی، قوانین و مقررات اداری

برنامه ریزی و نظارت بر اجرای امور ارزشیابی سالیانه کارکنان

تهیه طرحهای جامع حفظ و نگهداری، توسعه و احداث ساختمانها و تاسیسات در سطح سازمان جهادکشاورزی استان

انعقاد قراردادهای خرید وفروش و اجاره و نگهداری ساختمانها و املاک و همچنین نظارت بر خرید، نصب و تعمیر ونگهداری شبکه مخابراتی و ارتباطی در سطح سازمان و مراکز شهرستان و بخشهای تابعه

برنامه ریزی جهت ارائه تسهیلات اجتماعی ، فرهنگی و رفاهی برای کارکنان محترم

برنامه ریزی و نظارت بر انجام امور مربوط به توسعه و گسترش فعالیتهای فرهنگی، ورزشی، اجتماعی ، رفاهی و درمانی جهت استفاده کارکنان و خانواده آنان و برخورداری آ«ها از فضاها و امکانات با رعایت قوانین و مقررات موجود

برنامه ریزی و نظارت بر تامین ، نگهداری و توزیع ماشین آلات، لوازم یدکی و سایر ملزومات اداری و مصرفی

هدایت ، ساماندهی و نظارت بر اداره امور انبارها و حمل و نقل و نظارت بر سایر منابع و تدارکات

بررسی و برآورد اعتبار مورد نیاز جهت پشتیبانی و انجام برنامه های سالیانه برای تقویم زمانی و مکانی اجرای برنامه ها در طول سال

تامین نیازهای خودروئی مدیریتها و ادارات در سطح سازمان

برنامه ریزی برای بکارگیری مناسب نیروهای خدماتی ( آبدارچی و نظافت چی ها )

برنامه ریزی و نظارت بر حسن عملکرد همکاران زیرمجموعه در حوزه اداری و پشتیبانی

سازماندهی فعالیتهای مرتبط و تقسیم کار، تعیین وظایف و حدود مسئولیتها و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی

شرکت در کمیسیونها ، سمینارها ، کمیته ها و جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق

پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تامین احتیاجات مرتبط

اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری

ارائه دستورالعملها و ضوابط مربوطه جهت اجراء

تشریک مساعی با واحدهای ذیربط در تنظیم آئین نامه ها ، بخشنامه ها و ...

انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

اداره امور بازنشستگان و موظفین:

بررسی و پیگیری پرونده های جاری و راکد بالای 30 سال خدمت ، بازنشستگان 30 سال خدمت پیش از موعد ، جانبازان شاغلین ، فوتی، جانبازان حالت اشتغال ، از کار افتادگی و اخذ تاییدیه از سازمان بازنشستگی

انجام مراحل صدور ابلاغ بازنشستگی ، صدور فرم محاسبه خدمت، صدور فرم تغییرات حقوق و مزایای مربوط به کلیه بازنشستگان

انجام مکاتبات اداری با واحدها ، سازمان بازنشستگی و صندوق تامین اجتماعی

مکاتبه با سازمان بازنشستگی در خصوص قطع و اصلاح حقوق وظیفه وراث و صدور اصلاحیه فرم برقراری حقوق وظیفه و وراث

پیگیری و مکاتبات مربوط به بیمه عمر، بیمه تکمیل و درمان بازنشستگان و موظفین

برنامه ریزی و رسیدگی به امور بازنشستگان و بررسی مسائل و مشکلات مربوط و ارائه راهکارهای لازم جهت حسن انجام امور

بررسی و کنترل سن فرزندان بازنشستگان و موظفین که حق عائله مندی دریافت مینمایند

نظارت لازم بر تنظیم لیست عیدی پایان سال بازنشستگان و موظفین و سایر پرداختهای موردی بازنشستگان

شرکت در جلسات و کمیسیون های مالی حسب نظر مقام مافوق واظهار نظر کارشناسی در مورد موضوعات مطروحه

پیگیری برقراری حقوق وظیفه وراث اناث مطلقه و تکمیل و صدور فرم شماره 3 مشخصات وراث قانونی

انجام اقدامات لازم جهت تولید ، ثبت ، پردازش و ایجاد جریان مناسب آمار و اطلاعات پرسنلی

بهره گیری از ابزارهای مناسب نرم افزاری تحلیل آمار جهت مطالعات کارشناسی و ارائه گزارشات

تهیه و تنظیم گزارشات و شاخصهای آماری از اطلاعات خام جمع آوری شده از قسمتهای مختلف جهت اتخاذ تصمیم

اداره استخدام و کارگزینی:

تهیه و صدور احکام پرسنلی با هماهنگی مدیر امور اداری

تجزیه و تحلیل شغل و طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل ، بررسی شرایط احراز پست و تغیرات آن

اعمال روشهای مدیریت عملکرد کارکنان و بررسی نقاط ضعف وتلاش در جهت حل آنها

رعایت قوانین و مقررات در خصوص احکام انتقال، ترمیم حقوق ، مرخصی، ارتقاء ، رتبه، تشویق ، تنبیه کارکنان

بررسی ارزشیابی کارکنان و اجرای صحیح ارزشیابی سالانه کارکنان و تجزیه و تحلیل نتایج آن

مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و بخشنامه های مربوطه

امور مربوط به تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی، پیمانی، رسمی آزمایشی ، رسمی قطعی

ارائه راهکارهای مناسب در خصوص جابجایی پرسنل به منظور حل معضلات کمبود نیرو و بالابردن انگیزه کارکنان

همکاری لازم در استخدام شغلی فردی و افزایش توانمندی کارکنان

انجام امور مروبط به نظارت بر فعالیت ها و عملکرد کارکنان اداره

تلاش در جهت توسعه شغلی فردی کارکنان و افزایش توانمندی ها

اداره رفاه و تربیت بدنی:

 فراهم آوردن کلیه امور رفاهی ، ورزشی، فرهنگی و تفریحی، کارکنان و بررسی مسائل و مشکلات و ارائه راهکارهای لازم

فراهم آوردن تسهیلات رفاهی شامل استفاده از تورهای زیارتی و سیاحتی برای کارکنان و خانواده آنان

تلاش در جهت افزایش امکانات رفاهی قابل عرضه به کارکنان با برقراری مستمر با دستگاههای اعتبار دهنده.

تهیه و تنظیم برنامه های رفاهی و ورزشی سالیانه با تعیین اولویتها

اجرای برنامه های رفاهی و تسهیلات خدماتی از قبیل امکانات رفاهی ، تفریحی ، ورزشی، مهد کودک، وام کارکنان

نظارت مستمر بر فعالیت شرکتهای تعاونی مسکن ، مصرف، اعتبار و ...

انجام بیمه تکمیل درمان به کارکنان ، بازنشستگان ، موظفین

پیگیری لازم جهت انعقاد قرارداد با فروشگاهها و مراکز خرید معتبر با شرایط ویژه به کارکنان

تهیه برنامه از وضعیت کلی کارکنان در بهره مندی از رفاه نسبی و حل مشکلات آنان

 پیگیری و اجرای روشهای مناسب در پرداخت تسهیلات کارکنان شامل وام ضروری خرید لوازم

 بررسی مشکلات کارکنان و ارائه پیشنهاد لازم وتلاش در جهت حل آنها با هماهنگی مدیریت مربوطه

 پیگیری لازم در تامین سلامت کارکنان واجرای طرحهای پایش سلامت و بهداشت کارکنان از طریق جمع آوری آمار و داده های اطلاعاتی از وضعیت جسمی و روانی کارکنان

 ارائه مشاوره در زمینه های خانواده ، روحی و روانی، اداری و کمک به حل مشکلات اداری و... کارکنان

پیگیری حضور تیم های ورزشی در کلیه مسابقات ورزشی در سطح سازمان و وزارت (داخل و خارج استان)

 پیگیری انجام کلیه فعالیت های ورزشی، مسابقات و رسیدگی به هیئت های ورزشی و حل مشکلات آنها

سرکشی و ملاقات به کارکنان و بازنشستگان شرایط خاص و تلاش در حل موضوعات

انجام سایر امور و ماموریتهای محوله

اداره تدارکات و امور خودرویی:

انجام کلیه امور مربوط به خرید کالا و خدمات مورد نظر سازمان طی فرایندهای مربوطه در سامانه تدوین شده

تهیه بلیط مربوط به هواپیما، قطار و... برای ماموریت کارکنان

بررسی و رفع نیازهای سازمان در خصوص لوازم مصرفی ( نوشت افزار، قند و چایی، لوازم و قطعات و... )

نظارت بر خروج کلیه کالاها از انبار سازمان

نظارت و تامین درخواست واحدها جهت لوازم ، خودرو و...

پیگیری خرید و فروش خودروهای دولتی بر اساس قوانین ومقررات

امور مربوط به تعمیر تجهیزات اداری شامل میز، صندلی ، رایانه و ...

اعلام و ارائه برنامه ها و بودجه طرحهای پیشنهادی سالانه

تهیه و تنظیم گزارش عملکرد و آمار و اطلاعات ماهانه و سالانه

 تهیه و تدوین استاندارد لازم جهت مدیریت بکارگیری و نگهداری ماشین آلات و خودرویی

 انعقاد قرارداد با شرکتها و بخش خصوصی در جهت تامین خودرو برای ماموریت کارکنان

 رسیدگی بر تهیه و تدوین برنامه عملیاتی کلیه امور خودرودیی از جمله امور کارشناسی، تنظیم زمانبندی سرویس، تعمیر و تامین به موقع قطعات مورد نیاز و... و نظارت بر حسن اجرای طرح و ارائه گزارش آن به مدیریت

نظارت لازم بر تعمیر و سرویس خودروهای دولتی و حفظ و حراست اموال سازمان

 تهیه و تنظیم مکانیزم های خرید و فروش اقلام مازاد و اسقاط از طریق مزایده ، مناقصه، و ارائه پیشنهاد لازم

مطالعه و بررسی در زمینه میزان مصرف ، کمبود ها به منظور فراهم آوردن امکانات لازم برای تامین یا اصلاح الگوی مصرف در زمینه فعالیت های سازمان

برنامه ریزی و نظارت لازم و مستمر در جهت تامین غذای مورد درخواست واحدها و کارکنان

مراقبت در حفاظت در ایمنی انبارها ونظارت مستمر بر موجودیها و خروج از انبار

اداره خدمات و ساختمان:

پیگیری کلیه امور مربوط به ساختمان ها ، تعمیرات ، امور جاری فنی و مهندسی

امور مربوط به منازل سازمانی در سطح استان ( اجاره ، تعمیرات ، فروش ، برگزاری کمیسیونهای مربوطه)

پیگیری و اجرای کلیه امور مربوط به برگزاری جلسات و گردهمایی ها و پذیرایی درخواست شده واحدها

پیگیری و نظارت لازم بر امور مربوط به ساماندهی کلیه فضای اداری و فضای سبز ساختمان های سازمان

نظارت مستمر بر وضعیت آبدارخانه ها و نیروهای خدماتی

امور فنی و مهندسی مربوط به نگهداری تاسیسات و سیستمهای مربوطه وپایش مستمر آنها

تهیه طرحهای تاسیساتی و ارائه گزارشهای فنی مربوطه

بازدید ونظارت بر کار پیمانکاران و رسیدگی به صورت وضعیت مالی آنان

نظارت بر رعایت استانداردهای ایمنی ساختمانها و ابنیه

 نظارت و بر امور مقدماتی نصب و آزمایش دستگاهها و وسایل مخابراتی

تشخیص نواقص، عیوب سسیستم های صوتی و وسایل سعمی کلیه ساختمانهای سازمان و مراکز تابعه

رعایت مسائل ایمنی و حفاظتی و محرمانه در حوزه مخابرات

 مراقبت از دستگاهها و فرستنده های صوتی

ارائه خدمات عمومی و پشتیبانی به کلیه پرسنل

 همکاری و هماهنگی در خرید و تدارات اقدام ، ملزومات و تجهیزات مورد نیاز

نظارت بر جمع آوری زباله ها و انتقال آن

 تنظیم آرشیو اسناد ، مدارک و نقشه ها، سازه و تاسیسات مکانیکی و برقی

انجام سایر امور و ماموریتهای محولهبازدید امروز256
بازدید دیروز283
بازدید هفته1781
بازدید کل475191