امور برنامه ریزی و بودجه

 

  • هماهنگی و هدايت واحدهای مختلف سازمان در تدوين برنامه های پيشنهادی و تلفيق برنامه های مختلف جهت برنامه ريزی جامع در مقاطع مختلف زمانی
  • تهيه پيش نويس موافقتنامه های پروژه های تملك دارائی های سرمايه ای سازمان با هماهنگی معاونت ها و مديريت های اجرائی سازمان و مبادله موافقنتامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
  • تنظيم بودجه مورد نياز ساليانه با توجه به برنامه های كلان سازمان در قالب دستورالعمل های مربوط و هماهنگی لازم جهت تخصيص و توزيع بودجه به واحدهای مختلف انجام اقدامات لازم به منظور اخذ و تخصيص اعتبارات هزینه ای ، عمرانی و ارزی و ساير منابع اعتباری سازمان و ابلاغ آن كنترل و نظارت بر هزينه كرد اعتبارات براساس طرح ها ، برنامه ها و موافقتنامه های مصوب و ارائه گزارش های لازم
  • كنترل و دريافت اطلاعات مربوط به جذب ريالی و پيشرفت فيزيكی پروژه ها و درج در سامانه يكپارچه كنترل و نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان


بازدید امروز168
بازدید دیروز260
بازدید هفته168
بازدید کل523293