امور سرمایه گذاری

 

 • دریافت تفاهم نامه های تسهیلات ملی و استانی از وزارت متبوع
 • ابلاغ تفاهم نامه ها و اعتبارات تخصیص یافته به واحدهای تخصصی سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان
 • هدایت بخشهای تخصصی سازمان جهاد کشاورزی استان و مدیریت های شهرستان جهت توزیع مناسب تسهیلات مصوب بر اساس اهداف و اولویت های مورد نظر 
 • برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم جهت گسترش زمینه های کارآفرینی، مشاغل خانگی  و ایجاد  اشتغال  بخش کشاورزی استان درراستای اهداف تعیین شده
 • زمینه سازی جهت جذب و هدایت سرمایه گذاری غیر دولتی در بخش کشاورزی و فراهم آوردن زمینه ها و امکانات مربوط
 • پیگیری مباحث مرتبط با  طرح های سرمایه گذاری خارجی و تسهیلات مورد نیاز آن
 • پیگیری مباحث مربوط به طرح های مشارکت روستایی و بررسی طرح ها ی مربوطه
 • پیگیری لازم در راستای  جذب و هدایت تسهیلات و اعتبارات بانکی
 • دریافت و بررسی پرونده متقاضیان واجد شرایط استفاده از تسهیلات و متعاقب آن معرفی به بانک های عامل  جهت جذب اعتبارات تخصصی و پیگیری تا مرحله عقد قرارداد
 • بازديد طرحهاي بخش كشاورزي متقاضي  دریافت تسهيلات
 • نظارت برجذب تسهیلات  و عملکرد بانکهای عامل و انجام تعاملات لازم در راستای بهبود عملکرد جذب تسهیلات
 • برگزاری جلسات هماهنگي  با بانكها و موسسات عامل
 • تهيه و تنظیم گزارشات اعم از :

ü       عملكرد  اعتبارات تخصیصی به بانک های عامل

ü       عملکرد جذب اعتبارات

ü       پیشرفت ریالی و فیزیکی طرح ها

 • شرکت در جلسات  ذیل :

ü       کار گروه اشتغال  استان

ü       كميسيونهاي تسهيلات بانكي

ü       کار گروه تسهیل و رفع موانع تولید استان

ü       ستاد اقتصاد مقاومتی استان

ü       كارشناسي طرحهاي متقاضي استفاده از تسهيلات بانكي

 • پاسخگویی به:

ü       ارباب رجوع

ü       درخواست های مردمی و مکاتبات نمایندگان مجلس استانداری ، وزارت متبوع و ....

ü       متقاضیان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و ارائه مشاوره به آنانبازدید امروز79
بازدید دیروز307
بازدید هفته1943
بازدید کل525068