مدیر باغبانی

1- راهبری و نظارت و اجرای سیاست های کلان وزارت جهاد کشاورزی در زمینه توسعه و بهبود تولید محصولات باغی در محدوده استان در چهار چوب اهداف و برنامه های مصوب

2- انجام برنامه ریزی لازم جهت بهبود کمی و کیفی محصولات باغی با هدف افزایش میزان تولید در واحد سطح با بررسی شناخت موانع و مشکلات موجود در مسیر توسعه تولید محصولات باغی استان

3- انجام برنامه ریزی لازم جهت بهبود کمی و کیفی  و توسعه کشت محصولات گلخانه ای و گیاهان دارویی

4- تهیه و تدوین الگو ها و دستوالعمل های فنی جهت ترویج روش های بهینه کاشت، داشت و برداشت محصولات باغی استان با هماهنگی مدیریت ترویج کشاورزی

5- هماهنگی با واحد صدور پروانه ها و مجوز ها جهت بررسی صلاحیت و شایط فنی متقاضیان صدور پروانه و مجوز باغبانی در سطح استان

6- ارزیابی مستمر برنامه های اجرایی برای انجام اصلاحات ضروری و اعمال تجدید نظر های لازم

7- نظارت بر اجرای پروژه های باغی و بررسی پیشرفت فیزیکی آنها و ارائه گزارش مربوطه

8- احصاء موانع و مشکلات تولید در بخش باغبانی و اعلام به مقامات مافوق و پیگیری تا حصول نتیجه

9- جمع آوری و اعلام نیاز های آموزشی و تحقیقاتی بخش باغبانی استان به مراجع آموزشی و تحقیقاتی

10- تهیه برنامه و بودجه پیشنهادی سالیانه تولید محصولات باغی و ارائه به واحد های ذی ربط جهت تصویب و نظارت بر آنها

11- ایجاد ارتباط مستمر با سایر استان ها و وزارتخانه به منظور تبادل اطلاعات

11- شرکت در جلسات مربوطه و اظهار نظر در خصوص مسائل مطروحه

13- نظارت بر عملکرد مراکز دولتی و خصوصی اعم از تولید نهال و محصولات ارسالی و بذر

14- تعیین الگوی کشت مناسب با همکاری سایر بخش های مرتبط

15- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

معاون باغبانی

1- اجراي خط مشي هاي توليد محصولات زراعي باغباني ابلاغي سازمان جهاد كشاورزي استان در راستاي سياست ها و اهداف كلي وزارت متبوع در محدوده استان.

2- برنامه ريزي براي توليد محصولات باغباني سازگار با شرايط استان در راستاي توسعه بخش كشاورزي و تامين نياز هاي غذايي جامعه با رويكرد محصولات داراي مزيت نسبي توليد.

3- ارائه راهكارهاي مناسب و اجرايي به منظور اقتصادي نمودن توليد و توسعه متوازن عرصه هاي زير كشت محصولات باغباني در سطح استان.

4- مشاركت در تهيه و تدوين دستورالعمل هاي فني و محتواي آموزشي در مورد مراحل مختلف كاشت، داشت و برداشت محصولات باغباني به منظور افزايش كمي و كيفي محصولات باغباني در سطح استان.

5- مطالعه ، بررسي و تعيين نيازهاي ترويجي ، تحقيقاتي و آموزشي در زمينه توليد محصولات باغباني استان و اعلام به واحدهاي ذيربط با هماهنگي مقام مافوق.

6- برآورد نيازهاي مربوط به نهاده ها ، ماشين آلات ، وسايل و تجهيزات ، اعتبارات و تسهيلات مورد نياز بخش باغباني.

7- همكاري و هماهنگي با اداره حفظ نباتات و ساير واحد هاي متولي در خصوص مسايل و مشكلات محصولات باغباني ناشي از تهديد آفات ، بيماري ها و علف هاي هرز.

8- نظارت بر اجرا و ارزيابي پروژه هاي در دست اجراي طرح هاي افزايش توليد محصولات باغباني.

9- جمع بندي، تجزيه و تحليل گزارشات شهرستاني در ارتباط با طرح هاي افزايش توليد محصولات باغباني و ارائه راهكارها و پيشنهادات در جهت رسيدن به اهداف سازماني.

10- نظارت بر عملكرد مراكز دولتي و خصوصي توليد و توزيع نهادهاي كشاورزي به ويژه نهال و نشاء محصولات باغباني و انواع كودهاي شيميايي ، آلي و زيستي.

11- همكاري موثر با نهاد هاي علمي و تحقيقاتي و متخصصين بخش كشاورزي به منظور دستيابي به آخرين يافته هاي علمي و تحقيقاتي و اجراي آن يافته ها در عرصه توليد محصولات باغبانی.

درختان سردسیری

1- اخذ و تهیه گزارشات مربوط به درختان پسته و انجام کلیه امور مربوط به آن

2- اخذ و تهیه گزارشات مربوط به درختان سردسیری و انجام کلیه امور مربوط به آن

3- اخذ و تهیه گزارشات مربوط به گیاهان دارویی(زعفران، گل محمدی و ...) و انجام کلیه امور مربوط به آن

4- جمع‌آوری و تدوین مطالب علمی مرتبط با علوم باغبانی در قالب نشریه آموزشی، بروشور و یا دستورالعمل فنی

5- تهیه و جمع‌آوری مطالب علمی مربوط به ارقام درختان میوه و سایر محصولات باغی

6- تهیه و تدوین شیوه اجرای پروژه‌های باغبانی

7- نظارت بر اجرای طرح‌های ملی در بخش باغبانی(اراضی شیبدار، طرح ملی گیاهان دارویی و ...)

8- تعیین نیاز‌های ترویجی، تحقیقاتی و آموزشی و اعلام آن به واحد‌های ذی ربط

9- مطالعه و بررسی مشکلات مربوط به بخش باغبانی و راهبری به کارشناسان و ارائه مناسبترین روش

10- شرکت در جلسات مربوط به درختان پسته، سردسیری و گیاهان دارویی

11- انجام کلیه مکاتبات مرتبط با طرح و برنامه مدیریت باغبانی

12- بروز رسانی و جمع بندی و نظارت بر آمار باغبانی

13- بررسی و پیشنهاد الگوی کشت مناسب با توجه به شرایط میزان آب و اقلیم منطقه

14- پیگیر امور مربوط به خسارت‌های وارده به محصولات باغی و ارائه گزارشات لازم به مراجع ذی ربط

15- تایید نرخ محصولات کشاورزی باغی در سطح استان در سامانه نرخ گیری محصولات کشاورزی

درختان گرمسیری

1- کارشناس اجرای طرح میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری

2- کارشناس طرح اصلاح و توسعه زیتون

3- کارشناس نهالستان‌های تولید نهال و نظارت و کنترل نهالستان‌های دارای پروانه بهره‎بردای

4- کارشناس بیمه محصولات کشاورزی بخش باغبانی جهت شرکت در جلسات مربوطه و بررسی و هماهنگی جهت خسارات ناشی از عوامل طبیعی به محصولات باغبانی و تعیین میزان خسارت وارده.

5- کارشناس جهت کمیته فنی طرح آبیاری تحت فشار و کم فشار جهت بررسی امور مربوطه.

6- همکاری و پیگیری و انجام سایر امور محوله.

7- کارشناس مدیریت باغبانی جهت بررسی طرح‌های گلخانه‌ها در نظام مهندسی کشاورزی

 بازدید امروز187
بازدید دیروز260
بازدید هفته187
بازدید کل523312