شرح وظایف مدیریت زراعت

مدیر زراعی:

نظارت و اجرای سیاستهای کلان وزرات جهاد کشاورزی در زمینه ارتقاء بهره وری و بهبود تولید محصولات زراعی در محدوده استان در چارچوب اهداف و برنامه های مصوب

انجام و برنامه ریزی لازم در جهت الگوی بهینه کشت محصولات زراعی به تفکیک آبی و دیم با هدف افزایش بهره وری در واحد سطح و بررسی و شناخت موانع و مشکلات در مسیر توسعه تولید محصولات زراعی استان

تهیه و تدوین الگوها و دستورالعمل های فنی و ترویج روشهای بهینه کاشت،داشت و برداشت محصولات زراعی با هماهنگی مدیریت ترویج کشاورزی.

هماهنگی با واحد صدور پروانه ها و مجوزها جهت بررسی صلاحیت و شرایط فنی متقاضیان صدور پروانه ها و مجوزهای زراعی در سطح استان

ارزشیابی مستمر برنامه های اجرایی برای انجام اصلاحات ضروری و اعمال تجدید نظرهای لازم

نظارت بر اجرای پروژه های زراعی و بررسی پیشرفت فیزیکی آنها

ایجاد ارتباط مستمر با سایر استانها و وزارتخانه به منظور تبادل اطلاعات

نظارت بر عملکرد مراکز دولتی و خصوصی تولید بذر محصولات اساسی

نظارت بر عملکرد عوامل توزیع نهاده های کشاورزی در سطح شهرستانها

شرکت در جلسات مربوطه و اظهار نظر در باره مسائل مربوطه

جمع آوری و اعلام نیازهای آموزشی و تحقیقاتی بخش زراعی استان به مراجع آموزشی و تحقیقاتی و......

احصاء موانع و مشکلات تولید در بخش زراعی و اعلام به مقام مافوق و پیگیری تا حصول نتیجه

تهیه برنامه و بودجه پیشنهادی سالیانه مربوط به طرحهای مرتبط با تولید محصولات زراعی و ارائه به واحدهای ذیربط جهت تصویب و نظارت بر آنها

برنامه ریزی اجرایی جهت افزایش بهره وری آب در تولید محصولات زراعی

انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در راستای اهداف سازمانی

برنامه ریزی و ارائه راهکار جهت توسعه روشهای نوین زراعت با هدف ارتقاء بهره وری آب و افزایش عملکرد

کارشناس مسئول بذر شامل

برآورد نیاز بذری استان (با هماهنگی کمیته بذر)

تعیین نوع ارقام مورد نیاز با هماهنگی تحقیقات

برنامه‌ریزی تولید بذر و تامین بذر مورد نیاز از سایر استان‌ها و روش‌های اجرایی نودن تعهدات محوله از سوی دفتر محصولات اساسی

بازدیدها و انتخاب کشاورزانطرف قرارداد هفته‌ای یک بازدید

پیگیری امور طرح و برنامه‌ای حوزه مدیریت زراعت

پیگیری و تامین اعتبارات و یارانه‌های مورد نیاز بذر

پیگیری هزینه کرد اعتبارات و یارانه‌های مورد نیاز بذر

کارشناس مسئول دانه‌های روغنی با انجام وظایف

پیگیری و تامین نهاده‌ها

اجرای مکاتبات مربوطه

پیگیری اجرای سهمیه تخصیصی توسعه کشت دانه‌های روغنی

نظارت بر مزارع دانه‌های روغنی (شامل کاشت، داشت، برداشت)

پیگیری و نظارت بر مزارع آرمانی دانه‌های روغنی

پیگیری تسهیلات بانکی و اعتبارات دانه‌های روغنی

نماینده مدیریت زراعت در جلسات ترویجی و تحقیقی

نماینده زراعت در جلسات فنی هواشناسی کشاورزی

پیگیری خرید محصول دانه‌های روغنی

همکاری با واحدهای ترویج و تحقیقات در اجرای مزارع نمایشی تحقیقی- ترویجی

امور ارجایی از سوی مدیر.

پیگیری امور مربوط به زراعت پنبه

پیگیری امور مربوط به کمیته فنی کود و تغذیه گیاهی و تنظیم گزارشات ماهانه کود.

کارشناس کارخانجات پنبه پاک کنی استان شامل بازدید فنی از تعمیرات کارخانجات- صدور پروانه بهره‌بردای- رقم زنی- کنترل و نظارت بر کلیه فعالیت کارخانجات- صدور گواهینامه- دریافت کارمزد (کارشناسی)

نماینده معاونت تولیدات گیاهی در گروه نمونه‌بردای و کنترل مواد کودی استان.

پیگیری امور مربوط به زراعت گندم

پیگیری امور مربوط به زراعت جو

پیگیری امور مربوط به زراعت یونجه

پیگیری امور مزبوط به کشاورزی حفاظتی

 بازدید امروز175
بازدید دیروز260
بازدید هفته175
بازدید کل523300